uani, konie, Ksiz Jzef Poniatowski - RegulaminKontaktStrona gwna
 
 
 

Regulamin Czonkowski Stowarzyszenia "Szwadron Niepoomice w barwach 8 Puku Uanw Ks. J. Poniatowskiego"
 
 1. Stowarzyszenie "Szwadron Niepoomice w barwach 8 Puku Uanw Ks. J. Poniatowskiego" jest organizacj kultywujc tradycje 8 Puku Uanw w oparciu o Rodzin Pukow w kraju i za granic oraz wieloletni dorobek organizacyjny Koa b. onierzy 8 Puku Uanw.

 2. Stowarzyszenie posiada osobowo prawn. Terenem jego dziaania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzib Stowarzyszenia jest Krakw, a adresem dla dorcze korespondencji ul. Krowoderska 5/2a, 31-141 Krakw

 3. Wstpienie do Stowarzyszenia nastpuje na podstawie pozytywnego rozpatrzenia przez Zarzd Stowarzyszenia pisemnego wniosku, majcego form Deklaracji Czonkowskiej, podpisanego przez dwch czonkw wprowadzajcych i po otrzymaniu Legitymacji Czonkowskiej.

 4. Wszyscy Czonkowie Stowarzyszenia maj prawo do noszenia munduru kawaleryjskiego stosujc si w tym wzgldzie do wytycznych zawartych w Regulaminie Organizacyjnym Szwadronu Niepoomice.

 5. Wszyscy Czonkowie Stowarzyszenia posiadaj indywidualny przywilej ubiegania si o nadanie prawa uywania barw pukowych. Kady Czonek Stowarzyszenia moe w trakcie okresu prbnego, trwajcego od daty wstpienia do uroczystego nadania barw, uywa barw pukowych w swojej dziaalnoci, jednak tylko uroczyste nadanie barw pukowych potwierdza (do odwoania) prawo ich uywania. Nadanie barw przez Zarzd Stowarzyszenia odbywa si raz w roku w trakcie uroczystego wita Pukowego.

 6. Nadane prawo do uywania honorowych barw dotyczy barw pukowych, tj. proporczykw, proporcw, otokw, lampasw w kolorze ciemno-tym (stare zoto) oraz monogramu pukowego 8 Puku Uanw. Wszystkie znaki barw pukowych musz by wykonane wg przepisw zawartych w Regulaminie Organizacyjnym Szwadronu Niepoomice.

 7. Czonkowie nie maj prawa podejmowania wasnych inicjatyw i form dziaalnoci. Wszelkie wystpienia publiczne w czasie ktrych reprezentowane s barwy pukowe musz by uzgadniane z Zarzdem Stowarzyszenia.

 8. Skadki Stowarzyszenia oraz inne koszty dziaalnoci prowadzone s przez Zarzd Stowarzyszenia i rozliczane w cyklu roku kalendarzowego. Stae skadki roczne s obowizkowe dla nastpujcych grup Czonkw Stowarzyszenia:
  • Czonkowie Zwyczajni - 25z
  • Czonkowie Wspierajcy - 125 z
 9. Czonkowie Stowarzyszenia podpisujc deklaracj czonkowsk zobowizuj si do bezwzgldnego przestrzegania: Statutu Stowarzyszenia, niniejszego Regulaminu Czonkowskiego, Regulaminu Organizacyjnego Szwadronu Niepoomice oraz jego Struktury Organizacyjnej, otrzymujc w zamian prawo ale i obowizek godnego kultywowania tradycji 8 Puku Uanw Ks. J. Poniatowskiego oraz tradycji kawalerii polskiej. Deklaracja musi by podpisana przez dwie osoby wprowadzajce (staych czonkw Stowarzyszenia Szwadron Niepoomice), a w przypadku kandydatw niepenoletnich przez jednego prawnego opiekuna oraz jedn osob wprowadzajc.

  Krakw, dnia .............. 200... r
 
 
» Regulamin
» Barwy i Tradycji
» Organizacyjny
» Czonkowski
» Odznaki
» Wyszkolenia Oddziau
» Wyszkolenia FKO
» Kawaleryjski Kodeks Postpowania z Koniem
» Struktura Szwadronu
 
 
 
 
 

Tablice Reklamowe, Sklep Internetowy, Tanie rozmowy telefoniczne, Agencja Fine, Staropolska, Projekty Domów Drewnianych, Projekty Domów Drewnianych, Noclegi Gorce, Abikon, antyramka, antyramki, display, ekspozery, ekspozycja, ekspozytor, ekspozytory, gablota, gablota informacyjna, gablota ogłoszeniowa, gabloty, gabloty informacyjne, gabloty ogłoszeniowe, indoor, outdoor, owz, plexi, P.O.S., potykacz, potykacze, ramka, Ramki Aluminiowe, Stojaki na foldery, Ramki Plastikowe, Stojaki z plexi, Ramki Reklamowe, Stojaki Plakatowe, Potykacze, stojaki, tablice, ramki, akcesoria reklamowe, Stojaki i tablice przymykowe, Tablice przymykowe OWZ, Stojaki Typu A Potykacze, ¦ciana prezentacyjna, Stojaki plakatowe, Stojaki plakatowe niskie, Stojaczki plakatowe, Stojaki plakatowe Wysokie, Stojaki na plakat i foldery Niskie, Stojaki na plakat i foldery Wysokie, Ramki reklamowe, Ramki sprężynkowe, Ramki aluminiowe, Ramki plastikowe, Stojaki i wieszaki na foldery, Wieszaki na foldery, Stojaki na foldery Niskie, Stojaki na foldery Wysokie, Wyroby z PCV i plexi, Stojaki i tabliczki z plexi, Kieszenie plakatowe z PCV bezbarwnego, Akcesoria reklamowe, Informacja przydrzwiowa,