ułani, konie, Ksiązę Józef Poniatowski - RegulaminKontaktStrona główna
 
 
 
Historia powstania Sztandaru
"Stowarzyszenia Szwadron Niepołomice w barwach 8 Pułku Ułanów Ks. J. Poniatowskiego"
Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia Szwadron Niepołomice mają zaszczyt nosić złotożółte barwy 8 Pułku Ułanów Ks. J. Poniatowskiego z nadania Stowarzyszenia Koło Pułkowe 8 PU Ks. J. Poniatowskiego w Krakowie. Stowarzyszenie to od wielu lat kultywuje chlubne tradycje 8 PU w ścisłej współpracy z Kołem Pułkowym 8 PU w Londynie. Koło Pułkowe używa proporca, jako działająca bez większych problemów od dziesiątków lat w kraju i za granicą grupa rodzin żołnierzy, co stanowi jedyny i prawowity tytuł jako spadkobierca tradycji Pułku. Proporzec Dowódcy Pułku z wyszyciami symbolizującymi 8 Pułk Ułanów: na lewej jego stronie znajduje się wizerunek MBCz na srebrnej tarczy na dwóch szablach z napisem Ks. J. Poniatowskiego 8 Pułk Ułanów a na prawej stronie historyczna Odznaka Pułkowa 8 PU. Proporzec ten wszyscy Członkowie Stowarzyszenia Koło Pułkowe 8 PU darzą najwyższym szacunkiem - każdy z nas klęcząc pod nim otrzymywał barwy i zaszczytny tytuł ułana Księcia Józefa Poniatowskiego. Jest on widomym znakiem łączącym nas z tradycjami, których kultywowaniem się zajmujemy. Wielokrotnie Szwadron Niepołomice miał zaszczyt występować w szyku konnym i pieszym z tymże proporcem na czele.
Jednakże, kiedy w styczniu b.r. umundurowani członkowie Stowarzyszenia Koło Pułkowe 8 PU w Krakowie stanowiący Szwadron Niepołomice zarejestrowali "Stowarzyszenie Szwadron Niepołomice w barwach 8 PU Ks. J. Poniatowskiego" (SSzN) mające ambicje bycia Grupą Rekonstrukcji Historycznej, pojawił się zamysł posiadania przez Szwadron sztandaru będącego jego widomym znakiem i symbolem.
W maju b.r., na rozkaz Dowódcy Szwadronu Niepołomice rtm Jana Znamca, rozpocząłem prace związane z powołaniem do życia sztandaru dla Stowarzyszenia Szwadron Niepołomice w barwach 8 Pułku Ułanów Ks. J. Poniatowskiego. Już w dniu 23 maja b.r. wysłałem dowódcy pierwszy projekt sztandaru. Po jego korektach projekt został rozesłany do wszystkich członków Stow. Szwadron Niepołomice i w dniu 27 maja b.r. został przez dowódcę zaakceptowany. Ponieważ jako formacja Kawalerii Ochotniczej nie mamy prawa do repliki sztandaru 8 PU i używania symboliki państwowej, naszym zamiarem było wykonanie Sztandaru Stowarzyszenia Szwadron Niepołomice w barwach 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego nawiązującego do tradycji, jakie mamy zaszczyt kultywować. Stąd zmiany, jakie wprowadziliśmy.

Oto opis naszego sztandaru. Zachowaliśmy przepisowy wymiar sztandaru z dekretu prezydenta RP z lutego 1937 tj. kwadrat o boku 65 cm. Boki sztandaru (z wyjątkiem boku od strony mocowania do drzewca) obszyte zostały frędzlą w kolorze srebrnym o szerokości 5 centymetrów (był to wyjątek 8 PU, ponieważ większość pułków kawalerii miała sztandary obszyte frędzlą złotą). Na prawej stronie sztandaru tj. ze stanowiska patrzącego na lewo od drzewca umieściliśmy w miejsce piastowskiego orła odznakę honorową naszego Szwadronu wzorowaną na odznace przedwojennej. Jest ona umieszczona na białym tle. W centrum odznaki umieszczony jest ażurowy wieniec laurowy, wewnątrz wieńca znajduje się stylizowany inicjał "JP" (Józef Poniatowski). W górną część wieńca wkomponowana jest mitra książęca zaś dolną jego część stanowi napis: "Szwadron Niepołomice". Tło pod inicjałem oraz ramiona krzyża są barwy żółtej (w odcieniu starego złota). Na ramionach poziomych krzyża kawalerskiego znajdują się daty: po stronie lewej wieńca data 1784 tj. data utworzenia Pułku we Lwowie (jednym z jego szwadronów dowodził ks. J. Poniatowski), po prawej stronie wieńca data 2004 tj. data 220 rocznicy powstania Pułku będąca jednocześnie datą nieformalnego powstania Szwadronu Niepołomice. Pomiędzy ramionami krzyża znajdują się cztery orły, herby: Ziemi Krakowskiej (jedyny w koronie), Księstwa Cieszyńskiego (na górze) oraz Księstwa Zatorskiego i Oświęcimskiego (na dole). Na lewej stronie płatu sztandaru o kolorze amarantowym chcieliśmy zachować elementy oryginalnego sztandaru znajdujące się również na proporcu Koła Pułkowego tj. ryngraf Matki Boskiej Częstochowskiej na dwóch szablach. Chcieliśmy jednakże zmienić co nieco. I tak zmieniliśmy na naszym sztandarze sposób ułożenia szabel - brzuścem w dół. Na oryginale są one zwrócone brzuścem ku górze. Zmieniliśmy również rodzaj szabel. Po lewej stronie umieściliśmy szablę żołnierską wz 34 ze skórzanym temblakiem, po prawej zaś stronie szablę oficerską wz 21 z temblakiem z taśmy biało srebrnej z kiścią srebrną. Napis "Szwadron Niepołomice w barwach 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego" wyszywany srebrną nicią. Zwieńczeniem drzewca sztandaru jest orzeł przedstawiony w pozycji siedzącej, głowę trzyma zwróconą w prawo, na głowie umieszczona jest korona, skrzydła są rozchylone i wzniesione ku górze, szponami opiera się o graniastą podstawę. Na przedniej ścianie podstawy umieściliśmy cyfrę 8. Orzeł z podstawą wykonane są z białego metalu (srebra), korona, dziób i szpony są złocone. Wysokość orła z podstawą wynosi 25 centymetrów, samej podstawy 6 centymetrów, długość podstawy 9 centymetrów, szerokość 4,5 centymetra.
Drzewce (skręcane dla wygody transportu z dwóch części) długości 2,5 metra sporządzone z drzewa toczonego i politurowanego. Na jednym jego końcu umieszczony jest orzeł z podstawą a na drugim metalowe stożkowe okucie. Sztandar zwieńczony jest kokardą uwiązaną ze wstęgi o barwach państwowych, końce jej zwisają swobodnie i są obszyte jak boki płatu tj. frędzlą srebrną. Kokarda umieszczona jest na drzewcu poniżej podstawy z orłem.
W kolejnych miesiącach rozpoczęły się intensywne prace związane z pozyskaniem wykonawcy sztandaru dla SSzN. W świetle wyznaczonego przez Dowódcę terminu zakończenia prac na 31 października b.r. było to zadanie trudne. Po wielu negatywnych odpowiedziach z poszczególnych pracowni dopiero Pracownia Szat Liturgicznych i Sztandarów Pani Honoraty Gilman z siedzibą w Chorzowie przy ul. A. Włodarskiego 13 podjęła się tego trudnego zadania, czyli wykonania sztandaru haftem ręcznym w ciągu miesiąca z okładem. Z polecenia Pani H. Gilman drzewiec do naszego sztandaru zamówiliśmy w pracowni "Brązownictwo" Pana St. Czajki w Przemyślu.
Rzeczą najważniejszą w procesie pozyskania sztandaru jest kwestia jego sfinansowania. Wykonanie sztandaru nie jest rzeczą tanią. W tym miejscu należy wymieć Pana Prezydenta Królewskiego Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, który wielokrotnie okazywał nam zaufanie i zezwalał na udział formacji kawaleryjskich w uroczystościach takich jak: Święto Konstytucji 3 maja, Dzień Zwycięstwa 8 maja, Rocznica Wymarszu I-szej Kadrowej, Dzień Odzyskania Niepodległości 11 listopada. To właśnie Pan Prezydent zgodził się zostać Fundatorem naszego sztandaru. On w dniu 11 listopada b.r. na Wzgórzu Wawelskim wręczy nam uroczyście sztandar, który następnie zostanie poświęcony w Królewskiej Katedrze na Wawelu podczas mszy św. za Ojczyznę.
Gotowy sztandar miałem zaszczyt odebrać osobiście w Pracowni Pani H. Gilman w dniu 2 listopada b.r. W tym samym dniu przedstawiłem go Dowódcy w siedzibie rejestrowej naszego Stowarzyszenia w Krakowie przy ul. Krowoderskiej 5/2A. Już w dniu 3 listopada b.r. sztandar (oczywiście zakryty, w pokrowcu) brał udział w próbie generalnej przed uroczystościami 11 listopada. Obecny byli: Prezes Stowarzyszenia Koło Pułkowe 8 PU Pan Kazimierz Tratkiewicz, Dowódca Szwadronu Niepołomice Jan Znamiec, poczet pieszy w składzie: Andrzej Żmudzki, Stanisław Misztal i moja skromna osoba. Wespół z kustoszem Katedry Wawelskiej, przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa, Wojska Polskiego, Policji Państwowej i Straży Miejskiej dokonaliśmy ważnych ustaleń, aby uroczystość wręczania i poświęcania sztandaru przebiegła tak jak powinna.
Godnie i wspaniale, gdyż sztandar to, zgodnie z fragmentem dekretu Prezydenta RP z lutego 1937 roku o znakach wojska i marynarki wojennej, widomy znak uosabiający Państwo Polskie, jest symbolem najwyższych wartości ducha i ciała, których Polska wymaga od swoich żołnierzy.

Ułan z Nowego Sącza

* * *

Po długim okresie oczekiwania ukazała się wreszcie najnowsza książka Pana Lesława Kukawskiego "Sztandary Kawalerii Polskiej XX Wieku". W dziale poświęconym sztandarowi 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego znalazła się również następująca wzmianka dotycząca sztandaru Szwadronu Niepołomice:


"Działającemu nieopodal Krakowa Stowarzyszeniu "Szwadron Niepołomice" w barwach 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski ufundował sztandar i wręczył go na Wawelu w dniu 11 Listopada 2006 roku. Poświecił ten sztandar w Katedrze Wawelskiej metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Sztandar z rąk fundatora przejął dowódca oddziału Jan Znamiec i przekazał pocztowi sztandarowemu w składzie: Andrzej Żmudzki, Zdzisław Krzyżostaniak i Stanisław Misztal. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: córka żołnierza 8 Pułku Ułanów Janina Kisielewska i prezes Stowarzyszenia Koło Pułkowe 8 Pułku Ułanów - Kazimierz Tratkiewicz.
Sztandar ten, jako jeden z nielicznych w rękach oddziału kultywującego tradycje przedwojennego pułku, nie jest kopią sztandaru, a jedynie nawiązuje do tamtego znaku niektórymi swoimi elementami. I tak być powinno".Przypis:
- Sztandary Kawalerii Polskiej XX wieku Lesław Kukawski, Andrzej Jeziorkowski, str. 188

Warto nadmienić również, że monografii tej znajdują się liczne fotografie dziadka naszego kolegi Wacława Telegi - plut. Kazimierza Kotowicza (str.184, str.182)

Jan Znamiec 
 Szukaj:
» Nowości w ułani.pl
Święto Pułkowe 8 Pułku Ułanów A.D. 2017
Obchody Święta 8 Pułku Ułanów, czyli niezwykła uroczystość z dnia 18 marca 2017 roku.

[»]
Numerowany! Kalendarz Ułański Anno Domini 2017!
W tym roku z płytą i monetą

Z myślą o pamięci, tradycji i kulturze Polskiej Kawalerii, tradycyjnie już, przygotowaliśmy na nadchodzący rok rewelacyjną gratkę dla pasjonatów historii i tematu Kawalerii Polskiej: NUMEROWANY! Limitowany Kalendarz Ułański Anno Domini 2017! W tym roku z płytą i monetą Ułan II Rzeczypospolitej

[»]
Jubileusz ułana Franciszka Kułagi
13 listopada br. w Zabrniu i Szczucinie pow. Dąbrowa Tarnowska miała miejsce wzruszająca uroczystość związana z Jubileuszem 100. rocznicy urodzin kpt Franciszka Kułagi, ułana plutonu łączności 19 PU Wołyńskich, żołnierza kampanii wrześniowej, uczestnika bitwy pod Mokrą.

[»]
» Żurawiejki w ułani.pl
DAK
Jedenasty odparzony,
do taborów przydzielony.

[»]
 
Tablice Reklamowe, Sklep Internetowy, Tanie rozmowy telefoniczne, Agencja Fine, Staropolska, Projekty Domów Drewnianych, Projekty Domów Drewnianych, Producent Kopert, Koperty, Abikon, antyramka, antyramki, display, ekspozery, ekspozycja, ekspozytor, ekspozytory, gablota, gablota informacyjna, gablota ogłoszeniowa, gabloty, gabloty informacyjne, gabloty ogłoszeniowe, indoor, outdoor, owz, plexi, P.O.S., potykacz, potykacze, ramka, Ramki Aluminiowe, Stojaki na foldery, Ramki Plastikowe, Stojaki z plexi, Ramki Reklamowe, Stojaki Plakatowe, Potykacze, stojaki, tablice, ramki, akcesoria reklamowe, Stojaki i tablice przymykowe, Tablice przymykowe OWZ, Stojaki Typu A Potykacze, Ściana prezentacyjna, Stojaki plakatowe, Stojaki plakatowe niskie, Stojaczki plakatowe, Stojaki plakatowe Wysokie, Stojaki na plakat i foldery Niskie, Stojaki na plakat i foldery Wysokie, Ramki reklamowe, Ramki sprężynkowe, Ramki aluminiowe, Ramki plastikowe, Stojaki i wieszaki na foldery, Wieszaki na foldery, Stojaki na foldery Niskie, Stojaki na foldery Wysokie, Wyroby z PCV i plexi, Stojaki i tabliczki z plexi, Kieszenie plakatowe z PCV bezbarwnego, Akcesoria reklamowe, Informacja przydrzwiowa,