ułani, konie, Ksiązę Józef Poniatowski - RegulaminKontaktStrona główna
 
 
 

Regulamin Organizacyjny
 

§ 1

 1. Stowarzyszenie "Szwadron Niepołomice w barwach 8 Pułku Ułanów Księcia J. Poniatowskiego" z siedzibą w Krakowie, zrzesza miłośników tradycji Kawalerii Polskiej ze szczególnym wyróżnieniem tradycji 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego. Kultywowanie tradycji 8 Pułku Ułanów realizowane jest w oparciu o Rodzinę Pułkową w kraju i za granicą oraz wieloletni dorobek organizacyjny Stowarzyszenia Koło Pułkowe 8 Pułku Ułanów Ks. J. Poniatowskiego w Krakowie, a także działalność Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w barwach 8 Pułku Ułanów.
 2. W oparciu o zasady określone w Regulaminie "Barwy i Tradycji 8 Pułku Ułanów Ks. J. Poniatowskiego", podpisanego wspólnie przez Zarząd Koła Pułkowego oraz Dowódcę Szwadronu, każdy Członek Stowarzyszenia ma prawo do ubiegania się udzielenie mu zaszczytu noszenia barw pułkowych. Nadanie barw pułkowych zobowiązuje do prezentowania postawy godnej Ułana Księcia Józefa oraz aktywnego uczestnictwa w organizowanych przez Stowarzyszenie działaniach, a także uprawnia do występowania z barwami publicznie wg zasad określonych przepisami ogólnymi oraz wewnętrznymi.
 3. Członkowie Szwadronu mogą posiadać następujący przydział organizacyjny:
  - staż kandydacki - okres od przyjęcia na okres próbny do nadania barw pułkowych,
  - członkostwo stałe - od nadania barw do odwołania,
  - urlop - nadawany na czas oznacznony przez Dowódcę, na wniosek zainteresowanego,
  - zwolnienie - wg zasad określonych w "Regulaminie Barwy i Tradycji 8 PU".

§ 2

 1. Stowarzyszenie "Szwadron Niepołomice w barwach 8 Pułku Ułanów Ks. J. Poniatowskiego" w Krakowie realizuje swoje statutowe cele określone w § 7 Statutu w stałym dążeniu do osiągnięcia pełnej zgodności, w zakresie umundurowania i wyszkolenia kawaleryjskiego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Związku Stowarzyszeń "Federacja Kawalerii Ochotniczej", którego Szwadron jest członkiem zwykłym.
 2. Stowarzyszenie Szwadron Niepołomice w barwach 8 Pułku Ułanów Ks. J. Poniatowskiego w ramach struktury organizacyjnej wynikającej ze Statutu oraz powszechnych przepisów prawa dotyczących stowarzyszeń posiada w swych strukturach Oddział Kawaleryjski grupujący wszystkich mundurowych członków Koła Pułkowego oraz Stowarzyszenia. Wewnętrzna struktura organizacyjna Oddziału Kawaleryjskiego oparta jest na strukturze organizacyjnej szwadronu kawalerii wg przepisów z roku 1938. W Oddziale Kawaleryjskim obowiązuje droga służbowa na wzór wojskowy. Dotyczy ona wydawania rozkazów przez dowódców wszystkich szczebli jak i zwracania się członków Oddziału Kawaleryjskiego do wszystkich mundurowych.
 3. Podstawową konsekwencją przyjęcia takiej organizacji Oddziału Kawaleryjskiego jest kwestia stopni wojskowych używanych przez poszczególnych mundurowych Członków Oddziału Kawaleryjskiego, co za tym idzie kwestia starszeństwa, przestrzegania dyscypliny wojskowej, ceremoniału wojskowego, szacunku do symboli wojskowych i narodowych.

Obowiązują mundury organiazacyjne wzorowane na historycznych zatwierdzone przez Dowódcę Szwadronu oraz stopnie kawalerii ochotniczej na w/w mundurach wg regulaminu FKO w kolorze starego złota.
Rozszerzeniem wewnętrznym w/w przepisów zapewniającym ujednolicenie szyków jest posiadanie przez wszystkich mundurowych Członków Szwadronu okutego daszka rogatywki. Na naramienniki stosuje się oznaczenie stopni wraz z monogramem Pułkowym (w mundurze polowym oznaczenia Pułkowe na przesuwce). Dowódca Szwadronu ma prawo nadać poszczególnym mundurowym Członkom Stowarzyszenia przydział służbowy do poszczególnych plutonów i sekcji z równoczesnym nadaniem stopni kawalerii ochotniczej, odpowiadających funkcji pełnionej w Szwadronie przez daną osobę, w oparciu o regulamin stopni FKO. Za nominację na stopnie: Chorążego oraz oficerskich odpowiada Zarząd FKO.

 1. Noszone na mundurze odznaki, oznaki i oznaczenia muszą być zgodne z zasadami określonymi w przepisach nadrzędnych. Na kurtce mundurowej (za wyjątkiem munduru polowego), zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie Odznaki Stowarzyszenia Szwadron Niepołomice w barwach 8 Pułku Ułanów Ks. J. Poniatowskiego, noszona jest odznaka honorowa Szwadronu. Dozwolone jest również noszenie innych odznak (prawa kieszeń) i odznaczeń (nad lewą górną kieszenią) przyznanych w związku z działalnością w Szwadronie, oraz baretek odznaczeń. Wymagane jest posiadanie dokumentów zgodnych z przepisami prawa uprawniających do noszenia wszelkich elementów związanych z mundurem.
 2. Jedynie Dowódca Szwadronu jest uprawniony do wydawania rozkazu określającego typ noszonego w danych okolicznościach umundurowania.
 3. Członków Szwadronu obowiązuje wyszkolenie w Centrum Wykszkolenia Kawalerii Ochotniczej, powołanego przez FKO. Szwadron dąży w swej działalności do osiągnięcia przez wszystkich mundurowych Członków poziomu wyszkolenia kawalerzysty adekwatnego do jego stopnia, w następujących dziedzinach:
  - jazda konna;
  - musztra pieszo;
  - musztra konno;
  - władanie bronią białą (szablą i lancą) oraz palną (karabinek i pistolet) - pieszo i konno.

Podpisał dn. 01.12.2014r.:
(-) Dowódca Szwadronu

 
 
» Regulamin
» Barwy i Tradycji
» Organizacyjny
» Członkowski
» Odznaki
» Wyszkolenia Oddziału
» Wyszkolenia FKO
» Kawaleryjski Kodeks Postępowania z Koniem
» Struktura Szwadronu
 
 
 
 
 
Tablice Reklamowe, Sklep Internetowy, Tanie rozmowy telefoniczne, Agencja Fine, Staropolska, Projekty Domów Drewnianych, Projekty Domów Drewnianych, Producent Kopert, Koperty, Abikon, antyramka, antyramki, display, ekspozery, ekspozycja, ekspozytor, ekspozytory, gablota, gablota informacyjna, gablota ogłoszeniowa, gabloty, gabloty informacyjne, gabloty ogłoszeniowe, indoor, outdoor, owz, plexi, P.O.S., potykacz, potykacze, ramka, Ramki Aluminiowe, Stojaki na foldery, Ramki Plastikowe, Stojaki z plexi, Ramki Reklamowe, Stojaki Plakatowe, Potykacze, stojaki, tablice, ramki, akcesoria reklamowe, Stojaki i tablice przymykowe, Tablice przymykowe OWZ, Stojaki Typu A Potykacze, Ściana prezentacyjna, Stojaki plakatowe, Stojaki plakatowe niskie, Stojaczki plakatowe, Stojaki plakatowe Wysokie, Stojaki na plakat i foldery Niskie, Stojaki na plakat i foldery Wysokie, Ramki reklamowe, Ramki sprężynkowe, Ramki aluminiowe, Ramki plastikowe, Stojaki i wieszaki na foldery, Wieszaki na foldery, Stojaki na foldery Niskie, Stojaki na foldery Wysokie, Wyroby z PCV i plexi, Stojaki i tabliczki z plexi, Kieszenie plakatowe z PCV bezbarwnego, Akcesoria reklamowe, Informacja przydrzwiowa,