uani, konie, Ksiz Jzef Poniatowski - RegulaminKontaktStrona gwna
 
 
 

Regulamin Organizacyjny
 

1

 1. Stowarzyszenie "Szwadron Niepoomice w barwach 8 Puku Uanw Ksicia J. Poniatowskiego" z siedzib w Krakowie, zrzesza mionikw tradycji Kawalerii Polskiej ze szczeglnym wyrnieniem tradycji 8 Puku Uanw Ks. Jzefa Poniatowskiego. Kultywowanie tradycji 8 Puku Uanw realizowane jest w oparciu o Rodzin Pukow w kraju i za granic oraz wieloletni dorobek organizacyjny Stowarzyszenia Koo Pukowe 8 Puku Uanw Ks. J. Poniatowskiego w Krakowie, a take dziaalno Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w barwach 8 Puku Uanw.
 2. W oparciu o zasady okrelone w Regulaminie "Barwy i Tradycji 8 Puku Uanw Ks. J. Poniatowskiego", podpisanego wsplnie przez Zarzd Koa Pukowego oraz Dowdc Szwadronu, kady Czonek Stowarzyszenia ma prawo do ubiegania si udzielenie mu zaszczytu noszenia barw pukowych. Nadanie barw pukowych zobowizuje do prezentowania postawy godnej Uana Ksicia Jzefa oraz aktywnego uczestnictwa w organizowanych przez Stowarzyszenie dziaaniach, a take uprawnia do wystpowania z barwami publicznie wg zasad okrelonych przepisami oglnymi oraz wewntrznymi.
 3. Czonkowie Szwadronu mog posiada nastpujcy przydzia organizacyjny:
  - sta kandydacki - okres od przyjcia na okres prbny do nadania barw pukowych,
  - czonkostwo stae - od nadania barw do odwoania,
  - urlop - nadawany na czas oznacznony przez Dowdc, na wniosek zainteresowanego,
  - zwolnienie - wg zasad okrelonych w "Regulaminie Barwy i Tradycji 8 PU".

2

 1. Stowarzyszenie "Szwadron Niepoomice w barwach 8 Puku Uanw Ks. J. Poniatowskiego" w Krakowie realizuje swoje statutowe cele okrelone w 7 Statutu w staym deniu do osignicia penej zgodnoci, w zakresie umundurowania i wyszkolenia kawaleryjskiego, zgodnie z przepisami obowizujcymi w Zwizku Stowarzysze "Federacja Kawalerii Ochotniczej", ktrego Szwadron jest czonkiem zwykym.
 2. Stowarzyszenie Szwadron Niepoomice w barwach 8 Puku Uanw Ks. J. Poniatowskiego w ramach struktury organizacyjnej wynikajcej ze Statutu oraz powszechnych przepisw prawa dotyczcych stowarzysze posiada w swych strukturach Oddzia Kawaleryjski grupujcy wszystkich mundurowych czonkw Koa Pukowego oraz Stowarzyszenia. Wewntrzna struktura organizacyjna Oddziau Kawaleryjskiego oparta jest na strukturze organizacyjnej szwadronu kawalerii wg przepisw z roku 1938. W Oddziale Kawaleryjskim obowizuje droga subowa na wzr wojskowy. Dotyczy ona wydawania rozkazw przez dowdcw wszystkich szczebli jak i zwracania si czonkw Oddziau Kawaleryjskiego do wszystkich mundurowych.
 3. Podstawow konsekwencj przyjcia takiej organizacji Oddziau Kawaleryjskiego jest kwestia stopni wojskowych uywanych przez poszczeglnych mundurowych Czonkw Oddziau Kawaleryjskiego, co za tym idzie kwestia starszestwa, przestrzegania dyscypliny wojskowej, ceremoniau wojskowego, szacunku do symboli wojskowych i narodowych.

Obowizuj mundury organiazacyjne wzorowane na historycznych zatwierdzone przez Dowdc Szwadronu oraz stopnie kawalerii ochotniczej na w/w mundurach wg regulaminu FKO w kolorze starego zota.
Rozszerzeniem wewntrznym w/w przepisw zapewniajcym ujednolicenie szykw jest posiadanie przez wszystkich mundurowych Czonkw Szwadronu okutego daszka rogatywki. Na naramienniki stosuje si oznaczenie stopni wraz z monogramem Pukowym (w mundurze polowym oznaczenia Pukowe na przesuwce). Dowdca Szwadronu ma prawo nada poszczeglnym mundurowym Czonkom Stowarzyszenia przydzia subowy do poszczeglnych plutonw i sekcji z rwnoczesnym nadaniem stopni kawalerii ochotniczej, odpowiadajcych funkcji penionej w Szwadronie przez dan osob, w oparciu o regulamin stopni FKO. Za nominacj na stopnie: Chorego oraz oficerskich odpowiada Zarzd FKO.

 1. Noszone na mundurze odznaki, oznaki i oznaczenia musz by zgodne z zasadami okrelonymi w przepisach nadrzdnych. Na kurtce mundurowej (za wyjtkiem munduru polowego), zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie Odznaki Stowarzyszenia Szwadron Niepoomice w barwach 8 Puku Uanw Ks. J. Poniatowskiego, noszona jest odznaka honorowa Szwadronu. Dozwolone jest rwnie noszenie innych odznak (prawa kiesze) i odznacze (nad lew grn kieszeni) przyznanych w zwizku z dziaalnoci w Szwadronie, oraz baretek odznacze. Wymagane jest posiadanie dokumentw zgodnych z przepisami prawa uprawniajcych do noszenia wszelkich elementw zwizanych z mundurem.
 2. Jedynie Dowdca Szwadronu jest uprawniony do wydawania rozkazu okrelajcego typ noszonego w danych okolicznociach umundurowania.
 3. Czonkw Szwadronu obowizuje wyszkolenie w Centrum Wykszkolenia Kawalerii Ochotniczej, powoanego przez FKO. Szwadron dy w swej dziaalnoci do osignicia przez wszystkich mundurowych Czonkw poziomu wyszkolenia kawalerzysty adekwatnego do jego stopnia, w nastpujcych dziedzinach:
  - jazda konna;
  - musztra pieszo;
  - musztra konno;
  - wadanie broni bia (szabl i lanc) oraz paln (karabinek i pistolet) - pieszo i konno.

Podpisa dn. 01.12.2014r.:
(-) Dowdca Szwadronu

 
 
» Regulamin
» Barwy i Tradycji
» Organizacyjny
» Czonkowski
» Odznaki
» Wyszkolenia Oddziau
» Wyszkolenia FKO
» Kawaleryjski Kodeks Postpowania z Koniem
» Struktura Szwadronu
 
 
 
 
 

Tablice Reklamowe, Sklep Internetowy, Tanie rozmowy telefoniczne, Agencja Fine, Staropolska, Projekty Domów Drewnianych, Projekty Domów Drewnianych, Noclegi Gorce, Abikon, antyramka, antyramki, display, ekspozery, ekspozycja, ekspozytor, ekspozytory, gablota, gablota informacyjna, gablota ogłoszeniowa, gabloty, gabloty informacyjne, gabloty ogłoszeniowe, indoor, outdoor, owz, plexi, P.O.S., potykacz, potykacze, ramka, Ramki Aluminiowe, Stojaki na foldery, Ramki Plastikowe, Stojaki z plexi, Ramki Reklamowe, Stojaki Plakatowe, Potykacze, stojaki, tablice, ramki, akcesoria reklamowe, Stojaki i tablice przymykowe, Tablice przymykowe OWZ, Stojaki Typu A Potykacze, ¦ciana prezentacyjna, Stojaki plakatowe, Stojaki plakatowe niskie, Stojaczki plakatowe, Stojaki plakatowe Wysokie, Stojaki na plakat i foldery Niskie, Stojaki na plakat i foldery Wysokie, Ramki reklamowe, Ramki sprężynkowe, Ramki aluminiowe, Ramki plastikowe, Stojaki i wieszaki na foldery, Wieszaki na foldery, Stojaki na foldery Niskie, Stojaki na foldery Wysokie, Wyroby z PCV i plexi, Stojaki i tabliczki z plexi, Kieszenie plakatowe z PCV bezbarwnego, Akcesoria reklamowe, Informacja przydrzwiowa,