uani, konie, Ksiz Jzef Poniatowski - RegulaminKontaktStrona gwna
 
 
 
Zawody Militari w Niepołomicach
PROPOZYCJE

ZAWODÓW REGIONALNYCH W:

SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

UJEŻDŻENIU i MILITARI


(Z pulą nagród pieniężnych i rzeczowych )

1.Organizator: Stowarzyszenie Szwadron Niepołomice w barwach 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego
2. Termin: 02-03 Czerwca 2007 r.
3. Miejsce: Hipodrom Stadnina Niepołomice.
4. Uczestnicy : Zawodnicy zarejestrowani w MZJ lub PZJ.
5. Termin zgłoszeń: do 01 czerwca 2007.
6. Adres: Stadnina Niepołomice
ul. Targowa 5
32-005 Niepołomice
Tel (012) 281- 01- 78
fax (012) 428-06-80
e-mail: dowodca@ulani.pl
7. Dodatkowe informacje:
I. Skoki:
Marzena Antończyk 0501-642-744.
II. Ujeżdżenie:
Natalia Kozaczka 0880-696-659
8. Komisja sędziowska:
Sędzia główny skoki – Maria Kwaśniewska
Sędzia kwalifikator – Jacek Wisłocki
Sędzia skoki– Anna Skobrtal, Danuta Lusina
Sędzia główny ujeżdżenie – Danuta Lusina
Sędzia ujeżdżenie– Łukasz Wituchowski
Sędzia MZJ – Jacek Wisłocki
Gospodarz toru: Jerzy Szumilas
Biuro zawodów:
Lekarz weterynarii - Zbigniew Pawliński, Grzegorz Wroński

Program zawodów:sobota – 02 czerwca 2007:

  1. Ujeżdżenie godz. 08.00

Konkurs ujeżdżenia nr 1 klasy L - program L – 1
Konkurs ujeżdżenia nr 2 klasy P – program P – 1 (kuce + otwarty)
Konkurs ujeżdżenia nr 3 klasy P – program P – 6 (kuce + otwarty)
Konkurs ujeżdżenia nr 4klasy P – program P – 2
Konkurs ujeżdżenia nr 5 klasy N – program N – 3
Konkurs ujeżdżenia nr 6 klasy C – program C – 3
Konkurs ujeżdżenia nr 7 klasy CC – program CC – 2
Konkurs ujeżdżenia nr 8 klasy CC – program CC - 4

  1. Skoki przez przeszkody godz. 12.30

Konkurs nr 1 – klasy LL – otwarty – dokładność bez rozgrywki – art. 238.1.1
Konkurs nr 2 – 90 cm (kuce) z oceną stylu jeźdźca
Konkurs nr 3 – klasy L – z oceną stylu jeźdźca licencyjny dla zawodników ubiegających się o licencję III klasy
Konkurs nr 4 – klasy L – dokładność bez rozgrywki – art. 238.1.1
Konkurs nr 4 – klasy P – z oceną stylu jeźdźca szkoleniowy
Konkurs nr 5 – klasy P – dwufazowy – art. 274.5.3
Konkurs nr 4 – klasy N – dwufazowy – art. 274.5.3
Konkurs nr 5 – klasy C – zwykły – art. 238.2.1

Program zawodów Niedziela - 03 czerwca 2007

  1. Ujeżdżenie godz. 08.00

Konkurs ujeżdżenia nr 1 klasy L - program L – 4
Konkurs ujeżdżenia nr 2 klasy P – program P – 8 (kuce + otwarty)
Konkurs ujeżdżenia nr 3 klasy P – program P - 3 (kuce + otwarty)
Konkurs ujeżdżenia nr 4 klasy N – program N – 4
Konkurs ujeżdżenia nr 5 klasy C – program C – 4
Konkurs ujeżdżenia nr 6 klasy CC – program CC – 2
Konkurs ujeżdżenia nr 7 klasy CC – program CC – 7

  1. Skoki przez przeszkody godz. 12.30

Konkurs nr 6 - klasy LL - otwarty - dokładności bez rozgrywki - art. 238.1.1 Konkurs nr 7 – 90 cm (kuce) z oceną stylu jeźdźca
Konkurs nr 8 – klasy L – dokładności bez rozgrywki – art. 238.1.1
Konkurs nr 9– klasy P – zwykły – art. 238.2.1
Konkurs nr10 – klasy P – z oceną stylu jeźdźca szkoleniowy
Konkurs nr 11 - klasy N – zwykły – art. 238.2.1
Konkurs nr 12 – klasy C - dwufazowy – art.274.5.3

Uwaga !!!
Konkurs specjalny „Koń – Samochód” odbędzie się w niedzielę.

Konkursy Militari:

Sobota 02 czerwca 2007

Konkurs ujeżdżenia klasy L program L – 1 godz. 08.00
Konkurs skoków klasy LL lub L – według wyboru jeźdźca dla zawodników Konkursu klasy L dodatkowe punkty bonifikacyjne. godz.12.30

Sobota 02 czerwca 2007 godz. 19.00

Konkurs władania Szablą konno
Konkurs władania Lancą konno
Uwagi:

Warunki techniczne:
- Czworobok konkursowy o wymiarach 20 x 60 m, podłoże piaskowe.
- rozprężania otwarta 40 x 80 (piasek)
- parcours - podłoże piaskowe o wymiarach 80 x 100
- rozprężalnia - podłoże piaskowe o wymiarach 40 x 80

Sprawy organizacyjne:

1. Ostateczny termin zapisów do sobotnich konkursów - 01 czerwca 2007r. (piątek) do godz. 20.00 w biurze zawodów.
2. Dokumenty jeźdźców i koni zgodnie z regulaminem i przepisami PZJ, MZJ i weterynaryjnymi;
Uwaga!!! Koń, aby startować w zawodach regionalnych musi mieć opłaconą roczną opłatę rejestracyjną wg cennika swojego WZJ. Licencja roczna szczebla centralnego konia nie upoważnia do startu w zawodach regionalnych.

3. Opłaty za udział w zawodach :
- organizacyjna: 50 zł od konia /zawody
- boks w stajniach : 50 zł od konia dziennie/100 zł za zawody (liczy się rozpoczęta doba). Stajnie przygotowane od dnia 01maja 2007, godz. 14.00
4. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne (pula nagród 3000 zł) oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Uwaga:
- ilość boksów ograniczona - (decyduje kolejność zgłoszeń)
Uwaga!!!
W przypadku zabierania konia na noc z terenu zawodów wysokość opłat za boks nie podlega zmianie - przyłączenie koniowozu do prądu – 50 zł za okres zawodów. Na zgłoszeniu proszę zaznaczyć, że będziecie Państwo korzystać z przyłącza prądu.
4. Konie zgłoszone po ustalonym terminie mogą być przyjęte przez organizatorów w miarę wolnych miejsc.
5. Reklamacje:
-wyłącznie na piśmie z dołączeniem kaucji 200 zł
6. Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu za zgodą Sędziego Głównego po wniesieniu opłaty 10 zł ( nie dotyczy skreśleń z listy).
7. Organizator zapewnia pierwszą ściółkę. Na terenie klubu istnieje możliwość nabycia:
Słomy - 1 kostka -5 zł,
siana – 1 kostka - 5 zł.
8. Wstęp do stajni:
szefowie ekip, trenerzy, zawodnicy, luzacy, właściciele koni.
9. Przegląd weterynaryjny w stajniach na życzenie lekarza weterynarii.
10. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości koni w przypadku nadmiernej liczby zgłoszeń.
11. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.
12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów.
13. Rezerwacja miejsc noclegowych we własnym zakresie - adresy polecanych hoteli :
Hotel Ostoja- 012-281-17-68
Hotel Na Zamku Królewskim- 012-281-32-32 12.

Sprawy weterynaryjne :
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
a. szczepienie podstawowe:
pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21- go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia.
b. szczepienie przypominające:
co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21dniowy okres karencji).
żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na7 dni przed przybyciem na zawody.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

  1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
  2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
  3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
  4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
  5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Propozycje zatwierdzone przez Małopolski Związek Jeździecki dn. 16-05-2007
Monika Lubkiewicz
Wiceprezes ds. sportowych MZJ

[«] powrót
 
 Szukaj:
» Nowości w ułani.pl
Numerowany! Kalendarz Ułański Anno Domini 2019!
Z myślą o pamięci, tradycji i kulturze Polskiej Kawalerii, tradycyjnie już, przygotowaliśmy na nadchodzący rok rewelacyjną gratkę dla pasjonatów historii i tematu Kawalerii Polskiej: NUMEROWANY! Limitowany Kalendarz Ułański Anno Domini 2019!

[»]
Zaproszenie na wystawę kawaleryjską
Serdecznie zapraszamy na wystawę pt.: Święto Wojska Polskiego w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

[»]
Święto Pułkowe 8 Pułku Ułanów A.D. 2018
Od święta pułkowego minął już tydzień, ostrogi przestały brzęczeć, szablina dynda sobie na ścianie, mucha w grochy dusi inaczej niż żabot, bambosze koją ?objechane kostki?, a zamiast ?POCZTY SZTANDAROWE! - TRÓJKAMI W PRAWO! - MARSZ!? po ?polipie ucha? pełznie ?egzystencjalna refleksja nad bytem ludzkim...?. No i jeszcze ten jazz...

[»]
» Żurawiejki w ułani.pl
DAK im. gen. Józefa Bema
Dzielni chłopcy, choć nicponie
w pierwszym konnym dywizjonie.

[»]
 

Tablice Reklamowe, Sklep Internetowy, Tanie rozmowy telefoniczne, Agencja Fine, Staropolska, Projekty Domów Drewnianych, Projekty Domów Drewnianych, Noclegi Gorce, Abikon, antyramka, antyramki, display, ekspozery, ekspozycja, ekspozytor, ekspozytory, gablota, gablota informacyjna, gablota ogłoszeniowa, gabloty, gabloty informacyjne, gabloty ogłoszeniowe, indoor, outdoor, owz, plexi, P.O.S., potykacz, potykacze, ramka, Ramki Aluminiowe, Stojaki na foldery, Ramki Plastikowe, Stojaki z plexi, Ramki Reklamowe, Stojaki Plakatowe, Potykacze, stojaki, tablice, ramki, akcesoria reklamowe, Stojaki i tablice przymykowe, Tablice przymykowe OWZ, Stojaki Typu A Potykacze, ¦ciana prezentacyjna, Stojaki plakatowe, Stojaki plakatowe niskie, Stojaczki plakatowe, Stojaki plakatowe Wysokie, Stojaki na plakat i foldery Niskie, Stojaki na plakat i foldery Wysokie, Ramki reklamowe, Ramki sprężynkowe, Ramki aluminiowe, Ramki plastikowe, Stojaki i wieszaki na foldery, Wieszaki na foldery, Stojaki na foldery Niskie, Stojaki na foldery Wysokie, Wyroby z PCV i plexi, Stojaki i tabliczki z plexi, Kieszenie plakatowe z PCV bezbarwnego, Akcesoria reklamowe, Informacja przydrzwiowa,