uani, konie, Ksiz Jzef Poniatowski - RegulaminKontaktStrona gwna
 
 
 

Szwadron na moj komend - Baczno!

Niepoomice A.D. 17 marca 2007 r.

Rozkaz specjalny numer 1/03/07
z okazji wita Pukowego 8 Puku Uanw Ksicia Jzefa Poniatowskiego

Szwadron na moj komend - Spocznij!

Uani!
Jak co roku, w przede dniu imienin Szefa 8 Puku Uanw, ktry by, jest i po wsze czasy bdzie witem "tych Uanw", stajemy na uroczystym apelu. Dzisiaj rano uczestniczylimy w uroczystociach zwizanych z obchodami wita Pukowego 8 Puku Uanw na Wzgrzu Wawelskim. Bylimy wiadkami nadania barw pukowych naszym Kolegom oraz przyjcia na okres kandydacki nowych czonkw naszego Stowarzyszenia Szwadron Niepoomice. Jeszcze raz skadam im serdeczne gratulacje z tej okazji przypominajc jednoczenie o wielkim obowizku jaki na siebie przyjli. Pamitajcie Koledzy, e patrzy na Was niemal jedenacie wiekw historii naszej Ojczyzny i przeszo dwa wieki tradycji Puku, patrz na Was rwnie Uani bdcy ju na subie w "niebieskich szwadronach". Istot Waszej ochotniczej suby i powinnoci jest by wzorem patriotycznej i obywatelskiej postawy wszdzie tam, gdzie ycie wyznaczy Wam rol do spenienia. Przyjcie barw Puku zobowizuje, by pamita i caym yciem wypenia dewiz zawart w witych dla kadego Polaka sowach Bg, Honor i Ojczyzna. Niech bd Waszym drogowskazem w subie spoeczestwu i Rzeczypospolitej.
Uczestnictwem we mszy w. uczcilimy pami Szefa Puku, wielkiego patrioty, ks. Jzefa Poniatowskiego oraz pami wszystkich polegych i zmarych uanw noszcych kiedy otoki w kolorze starego zota. Nie sposb w tym miejscu nie wspomnie o naszym Koledze, rotmistrzu Andrzeju Leniaku, ktry jeszcze rok temu, wesp z nami, sta w szyku Szwadronu na Wawelu podczas obchodw wita 8 Puku Uanw. Odszed nagle. Pami o nim bdzie zawsze ywa pord nas.

Uani!
Stajemy ponownie na apelu tu, na dziedzicu Zamku Krlewskiego w Niepoomicach, w gocinnym miecie bdcym miejscem staego postoju Szwadronu by wsplnie z gomi Szwadronu wspomina chlubne dzieje najstarszego w Rzeczypospolitej, powstaego ponad 220 lat temu - 8 Puku Uanw Ksicia Jzefa Poniatowskiego. Przypad nam w udziale niezwyky zaszczyt pielgnowania tradycji tej najstarszej w Polsce formacji kawaleryjskiej, ktrej utworzenie przez Fundatora i Pierwszego Dowdc Puku miao miejsce w 1784 roku.
Dzieje Puku to przede wszystkim czstka dziejw naszej Ojczyzny, ktrych karty zapisali krwi Uani Ksicia Jzefa. Zagon na Koziaty, bitwa pod Komarowem, bitwa pod Szczekocinami - to tylko niektre nazwy, ktre symbolizuj mstwo, waleczno i patriotyzm bohaterw, ktrych pami czcimy.
My, czonkowie "Stowarzyszenia Szwadron Niepoomice w barwach 8 Puku Uanw Ksicia Jzefa Poniatowskiego", mamy zaszczyt i honor kultywowa tradycje 8 PU w Niepodlegej Rzeczypospolitej. Dzisiejsze wito ma dla nas charakter wyjtkowy. Stajemy tutaj dzisiaj po raz pierwszy pod wasnym znakiem - sztandarem Szwadronu Niepoomice.

Uani!
Z okazji wita Pukowego, w uznaniu zasug wniesionych w codzienn sub na rzecz Szwadronu Niepoomice, w zwizku z powierzonymi funkcjami w Szwadronie, dziaajc na mocy 2 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Szwadronu Niepoomice, poniszym osobom przyznaj prawo do noszenia na mundurze kawaleryjskim nastpujcych stopni:
1. Fularski Krzysztof - chory
2. Kowalski Rafa - wachmistrz
3. Brosch Pawe - kapral
4. Wojtaczka Grzegorz - kapral
5. Kisiel Andrzej - kapral
Korzystajc z okazji, pragn poinformowa, e Zarzd Stowarzyszenia Szwadron Niepoomice, w celu umoliwienia swoim czonkom (tak cywilnym jak i mundurowym) staego podnoszenia kunsztu jedzieckiego oraz uczestniczenia w rywalizacji sportowej, postanowi utworzy Sekcj Sportow. Szefem Sekcji Sportowej mianowana zostaa Koleanka Marzena Antoczyk.
Zarzd Stowarzyszenia Szwadron Niepoomice, w uznaniu profesjonalizmu i zaangaowania okazywanego podczas realizacji przydzielonych zada postanowi zatwierdzi na funkcji:
1. Gwnej Ksigowej Stowarzyszenia - Koleank Agnieszk Sowisk;
2. Stranika Historii i Tradycji 8 PU - uana Stanisawa Juch.
Jako Dowdca Oddziau Kawaleryjskiego naszego Stowarzyszenia informuj, e dokonaem w konsultacji z Sekcj Sztabow Szwadronu przydziaw subowych dla mundurowych czonkw naszego Stowarzyszenia wedug struktury organizacyjnej Oddziau Kawaleryjskiego.

Plutonowy Andrzej Kosek! - celem odczytania przydziaw subowych - wystp!

Uani!!
Pragn poinformowa, e w celu nawizania jeszcze cilejszych wizi z tradycj i dziedzictwem Uanw 8 Puku, Uchwa Zarzdu Stowarzyszenia Szwadron Niepoomice w barwach 8 Puku Uanw ks. J. Poniatowskiego w Krakowie w roku 2005 ustanowiono Odznak Szwadronu Niepoomice. Nawizuje ona do Odznaki Pukowej 8 Puku Uanw i nadawana jest przez Kapitu Odznaki za zasugi w dziedzinie kultywowania chlubnych tradycji pukowych. Jest ona widocznym znakiem, e noszcy j zasuy na uznanie Stowarzyszenia Szwadron Niepoomice zachowujc moralne prawo do tradycji bojowych i chway 8 Puku Uanw ks. J. Poniatowskiego.
Na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2007 roku, Kapitua Odznaki podja decyzj o nadaniu, z okazji wita Pukowego, prawa do Odznaki Szwadronu Niepoomice nastpujcym Czonkom Stowarzyszenia Szwadron Niepoomice:
1. Kozowski Janusz
2. Ptak Tadeusz
3. Misztal Stanisaw
4. Litwiski Bartosz
5. Jucha Stanisaw
6. Kowalski Rafa
7. Fularski Krzysztof
8. mudzki Andrzej
9. Kosek Andrzej
10. Skrobacz Grzegorz

Wymienione osoby - do wrczenia Odznaki Szwadronu - wystp!

O wrczenie Odznak prosz Szefa Sekcji Sztabowej Szwadronu - majora Andrzeja Kit.

Uhonorowani Odznak Szwadronu - wstp!

Ponad to, z uwagi na zasugi w kultywowaniu tradycji 8 Puku Uanw ks. Jzefa Poniatowskiego poprzez kierowanie dziaalnoci Stowarzyszenia Koo Pukowe 8 PU w Krakowie wraz z Rodzin Pukow, za wspieranie rad, pomoc i yczliwoci dziaa Szwadronu Niepoomice Kapitua Odznaki podja decyzj o nadaniu prawa do honorowej Odznaki Szwadronu Niepoomice Panu Kazimierzowi Tratkiewiczowi.

Uani!
W tej uroczystej atmosferze wita Pukowego prosz wszystkich czonkw naszego Stowarzyszenia o ofiarny trud dla Polski, dla Waszych Maych Ojczyzn oraz o godn i bezinteresown sub w naszej formacji kawalerii ochotniczej - Szwadronie Niepoomice i o mdro. Wychowanie modego pokolenia oraz wprowadzanie zasad kawaleryjskich, w tym przede wszystkim zasad etycznych, do ycia publicznego to wany wkad do odnowy moralnej naszego pastwa.

Szwadron na moj komend - Baczno!

Podpisa:
Dowdca Szwadronu Niepoomice
( - )
Jan Znamiec - rotmistrz


 

Tablice Reklamowe, Sklep Internetowy, Tanie rozmowy telefoniczne, Agencja Fine, Staropolska, Projekty Domów Drewnianych, Projekty Domów Drewnianych, Noclegi Gorce, Abikon, antyramka, antyramki, display, ekspozery, ekspozycja, ekspozytor, ekspozytory, gablota, gablota informacyjna, gablota ogłoszeniowa, gabloty, gabloty informacyjne, gabloty ogłoszeniowe, indoor, outdoor, owz, plexi, P.O.S., potykacz, potykacze, ramka, Ramki Aluminiowe, Stojaki na foldery, Ramki Plastikowe, Stojaki z plexi, Ramki Reklamowe, Stojaki Plakatowe, Potykacze, stojaki, tablice, ramki, akcesoria reklamowe, Stojaki i tablice przymykowe, Tablice przymykowe OWZ, Stojaki Typu A Potykacze, ¦ciana prezentacyjna, Stojaki plakatowe, Stojaki plakatowe niskie, Stojaczki plakatowe, Stojaki plakatowe Wysokie, Stojaki na plakat i foldery Niskie, Stojaki na plakat i foldery Wysokie, Ramki reklamowe, Ramki sprężynkowe, Ramki aluminiowe, Ramki plastikowe, Stojaki i wieszaki na foldery, Wieszaki na foldery, Stojaki na foldery Niskie, Stojaki na foldery Wysokie, Wyroby z PCV i plexi, Stojaki i tabliczki z plexi, Kieszenie plakatowe z PCV bezbarwnego, Akcesoria reklamowe, Informacja przydrzwiowa,