uani, konie, Ksiz Jzef Poniatowski - RegulaminKontaktStrona gwna
 
 
 

Oddziay na moj komend - Baczno!

Krakw A.D. 03 maja 2008 r.

Rozkaz specjalny L. Dz. 2/05/2008
z okazji wita Narodowego Trzeciego Maja

Oddziay na moj komend - Spocznij!

Uani !

Uczestnictwo kawalerii ochotniczej w uroczystych obchodach uchwalenia Konstytucji 3 Maja organizowanych w Krlewskim Miecie Krakowie stao si ju tradycj. Udzia naszych formacji w tych obchodach jest naszym obowizkiem ale i wielkim zaszczytem. Jako nard mamy prawo si szczyci przed caym wiatem tym, e 3 maja 1791 roku nasi przodkowie uchwalili pierwsz konstytucj w nowoytnej Europie a drug, po amerykaskiej, na wiecie. Wyprzedzia ona trzeci na wiecie konstytucje francusk. Konstytucja nasza uchwalona zostaa przez Sejm Wielki, ktry zosta zwoany w padzierniku 1788 roku. Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostao uznane za wito ju 5 maja 1791 roku.

Po odzyskaniu niepodlegoci w 1918, rocznica Konstytucji 3 maja zostaa uznana za wito narodowe uchwa Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919. Po II wojnie wiatowej obchodzono je do 1946, kiedy w wielu miastach doszo do demonstracji studenckich. Od tego czasu wadze komunistyczne zaprzestay i zabroniy publicznego witowania, a prby manifestowania byy czsto tumione przez milicj. wito to zostao oficjalne zniesione ustaw z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy.

wito Narodowe Trzeciego Maja przywrcono do kalendarza wit pastwowych ustaw z 6 kwietnia 1990 roku i pierwsze uroczyste obchody wita 3 maja odbyy si w Warszawie na Placu Zamkowym w 1990 roku.

Uani !

Powysze fakty wiadcz o tym, e Rzeczpospolita Polska i my, jej wierni synowie, mamy prawo przemierza Europ z wysoko podniesion gow. Nikt nas nie musi uczy demokracji i samorzdzenia si.

Za kilka dni, 8 maja, bdziemy obchodzi kolejn rocznic - Dzie Zwycistwa - koniec II wojny wiatowej. Wedug jednych badaczy, koniec wojny w Europie oznacza zwycistwo nad nazizmem i ocalenie narodu polskiego przed biologiczn zagad. Dla innych historykw, 8 maja jest dniem klski narodw wschodniej Europy, oddanych przez zachodnich aliantw pod sowieckie panowanie.

Jako pierwsi stawilimy zbrojnie czoa Niemcom w 1939 roku, ale ze zwyciskiej dla antyhitlerowskiej koalicji wojny wyszlimy ze zniszczonym pastwem, okrojon suwerennoci i przesunitymi granicami. Trudno wic kwestionowa opini tych, ktrzy uwaaj, e Dzie Zwycistwa nie jest dla nas tak jednoznaczn okazj do witowania.

Pomimo niejednoznacznoci naszej sytuacji w momencie zakoczenia wojny, bez adnych wtpliwoci bylimy czci koalicji, ktra pokonaa hitlerowskie Niemcy.

Polskie siy zbrojne uczestniczyy w wikszoci kampanii wojennych i bitew II wojny wiatowej: w zachodniej i poudniowej Europie, w Afryce Pnocnej, a od koca 1943 roku rwnie na froncie wschodnim.

Oddziay na moj komend - Baczno!

Podpisa:
Dowdca Szwadronu Niepoomice
( - )
Jan Znamiec - rotmistrz

 


 

Tablice Reklamowe, Sklep Internetowy, Tanie rozmowy telefoniczne, Agencja Fine, Staropolska, Projekty Domów Drewnianych, Projekty Domów Drewnianych, Noclegi Gorce, Abikon, antyramka, antyramki, display, ekspozery, ekspozycja, ekspozytor, ekspozytory, gablota, gablota informacyjna, gablota ogłoszeniowa, gabloty, gabloty informacyjne, gabloty ogłoszeniowe, indoor, outdoor, owz, plexi, P.O.S., potykacz, potykacze, ramka, Ramki Aluminiowe, Stojaki na foldery, Ramki Plastikowe, Stojaki z plexi, Ramki Reklamowe, Stojaki Plakatowe, Potykacze, stojaki, tablice, ramki, akcesoria reklamowe, Stojaki i tablice przymykowe, Tablice przymykowe OWZ, Stojaki Typu A Potykacze, ¦ciana prezentacyjna, Stojaki plakatowe, Stojaki plakatowe niskie, Stojaczki plakatowe, Stojaki plakatowe Wysokie, Stojaki na plakat i foldery Niskie, Stojaki na plakat i foldery Wysokie, Ramki reklamowe, Ramki sprężynkowe, Ramki aluminiowe, Ramki plastikowe, Stojaki i wieszaki na foldery, Wieszaki na foldery, Stojaki na foldery Niskie, Stojaki na foldery Wysokie, Wyroby z PCV i plexi, Stojaki i tabliczki z plexi, Kieszenie plakatowe z PCV bezbarwnego, Akcesoria reklamowe, Informacja przydrzwiowa,