uani, konie, Ksiz Jzef Poniatowski - RegulaminKontaktStrona gwna
 
 
 

Oddziay na moj komend - Baczno!

Niepoomice A.D. 15 marca 2008 r.

Rozkaz specjalny numer 1/SN/08
Dowdcy Szwadronu Niepoomice w barwach 8 Puku Uanw
z okazji wita Pukowego 8 Puku Uanw Ksicia Jzefa Poniatowskiego

Szwadron na moj komend - Spocznij !

Uani !

Jak co roku, w przede dniu imienin Szefa 8 Puku Uanw Ksicia Jzefa Poniatowskiego, Szwadron Niepoomice melduje si do uroczystego apelu. W godzinach przedpoudniowych uczestniczylimy wesp z czonkami i sympatykami Stowarzyszenia Koo Pukowe 8 PU w uroczystociach zwizanych z obchodami wita Pukowego 8 Puku Uanw na Wzgrzu Wawelskim w Krakowie. Bylimy wiadkami nadania naszym Kolegom barw pukowych oraz przyjcia na okres kandydacki. Uczestnictwem we mszy w. uczcilimy pami Szefa Puku, wielkiego patrioty, Ksicia Jzefa Poniatowskiego oraz pami wszystkich polegych i zmarych uanw noszcych kiedy otoki w kolorze starego zota. Nie sposb w tym miejscu nie wspomnie o naszym Koledze, rotmistrzu Andrzeju Leniaku, ktry tak niedawno przecie, wesp z nami, sta w szyku Szwadronu na Wawelu podczas obchodw wita 8 Puku Uanw. Odszed nagle. Pami o nim bdzie zawsze ywa pord nas. Widomym jej znakiem niech bdzie honorowy gwd ku jego pamici na drzewcu naszego sztandaru, Sztandaru o ktrym marzy tak jak i my i ktrego ju niestety nie zobaczy.

O symboliczne wbicie gwodzia sztandarowego Ku Pamici p. rtm Andrzeja Leniaka prosz Szefa Sekcji Sztabowej Szwadronu - majora Andrzej Kit.

Uani!

Pragn poinformowa, e w celu nawizania jeszcze cilejszych wizi z tradycj i dziedzictwem Uanw 8 Puku, Uchwa Zarzdu Stowarzyszenia Szwadron Niepoomice w roku 2005 ustanowiono Odznak Szwadronu Niepoomice. Nawizuje ona do Odznaki Pukowej 8 Puku Uanw i nadawana jest przez Kapitu Odznaki za zasugi w dziedzinie kultywowania chlubnych tradycji pukowych. Jest ona widocznym znakiem, e noszcy j zasuy na uznanie Stowarzyszenia Szwadron Niepoomice zachowujc moralne prawo do tradycji bojowych i chway 8 Puku Uanw ks. J. Poniatowskiego.

Na posiedzeniu w dniu 14 marca 2008 roku, Kapitua Odznaki podja decyzj o nadaniu, z okazji wita Pukowego, prawa do Odznaki Szwadronu Niepoomice nastpujcym Czonkom Stowarzyszenia Szwadron Niepoomice:

  1. Kujawski Wojciech
  2. Szczygie Zbigniew

Wrczenia Odznak dokona Szef Sekcji Sztabowej Szwadronu, Przewodniczcy Kapituy Odznaki - major Andrzej Kita.

Ponad to Kapitua Odznaki podja decyzj o nadaniu prawa do honorowej Odznaki Szwadronu Niepoomice Panu Julianowi Frczkowi zamieszkaemu w Radoczy koo Wadowic urodzonemu w 1904 roku, ktry w latach dwudziestych ubiegego wieku odby zasadnicz sub wojskow w 8 Puku Uanw w Krakowie. Pan Julian Frczek rwnie podczas kampanii wrzeniowej 1939 roku suy w 8 PU - walczy pod Tomaszowem Lubelskim i Janowem gdzie zosta ranny. Niestety z uwagi na stan zdrowia nie moe by dzisiaj z nami.

Szwadron na moj komend - Baczno!

Podpisa:
Dowdca Szwadronu Niepoomice
( - )
Jan Znamiec - rotmistrz

 


 

Tablice Reklamowe, Sklep Internetowy, Tanie rozmowy telefoniczne, Agencja Fine, Staropolska, Projekty Domów Drewnianych, Projekty Domów Drewnianych, Noclegi Gorce, Abikon, antyramka, antyramki, display, ekspozery, ekspozycja, ekspozytor, ekspozytory, gablota, gablota informacyjna, gablota ogłoszeniowa, gabloty, gabloty informacyjne, gabloty ogłoszeniowe, indoor, outdoor, owz, plexi, P.O.S., potykacz, potykacze, ramka, Ramki Aluminiowe, Stojaki na foldery, Ramki Plastikowe, Stojaki z plexi, Ramki Reklamowe, Stojaki Plakatowe, Potykacze, stojaki, tablice, ramki, akcesoria reklamowe, Stojaki i tablice przymykowe, Tablice przymykowe OWZ, Stojaki Typu A Potykacze, ¦ciana prezentacyjna, Stojaki plakatowe, Stojaki plakatowe niskie, Stojaczki plakatowe, Stojaki plakatowe Wysokie, Stojaki na plakat i foldery Niskie, Stojaki na plakat i foldery Wysokie, Ramki reklamowe, Ramki sprężynkowe, Ramki aluminiowe, Ramki plastikowe, Stojaki i wieszaki na foldery, Wieszaki na foldery, Stojaki na foldery Niskie, Stojaki na foldery Wysokie, Wyroby z PCV i plexi, Stojaki i tabliczki z plexi, Kieszenie plakatowe z PCV bezbarwnego, Akcesoria reklamowe, Informacja przydrzwiowa,