uani, konie, Ksiz Jzef Poniatowski - RegulaminKontaktStrona gwna
 
 
 

PROTOKӣ Nr 6/2010
z posiedzenia Kapituy Odznaki Szwadronu Niepoomice
z dnia 08 lutego 2010 roku.

Odznaka Szwadronu Niepoomice w barwach 8 Puku Uanw Ksicia Jzefa Poniatowskiego nawizuje do Odznaki Pukowej 8 Puku Uanw i nadawana jest przez Kapitu Odznaki za zasugi w dziedzinie kultywowania chlubnych tradycji pukowych. Jest ona widocznym znakiem, e noszcy j zasuy na uznanie Szwadronu Niepoomice zachowujc moralne prawo do tradycji bojowych i chway 8 Puku Uanw ks. J. Poniatowskiego.

Poniewa Odznaka Szwadronu Niepoomice jest nie tylko odznak pamitkow ale rwnoczenie dowodem, e jej posiadacz - Kawaler Odznaki Szwadronu Niepoomice - zda egzamin wzorowej, ochotniczej dziaalnoci w Szwadronie w warunkach dotychczasowych oraz przyrzeczeniem, e dalszy cig egzaminu w warunkach obrony dobrego imienia 8 Puku Uanw ks. J. Poniatowskiego gotw jest zda rwnie dobrze, Kapitua Odznaki w skadzie:

1. Przewodniczcy Kapituy - Pawe mudzki;
2. Sekretarz Kapituy - Zdzisaw Krzyostaniak;
3. Czonek Kapituy - Mirosaw Rejdych;
4. Czonek Kapituy - Stanisaw Miksztal

zebraa si w dniu 08 lutego 2010 roku w Krakowie i przyznaa Odznaki Szwadronu Niepoomice nastpujcym osobom:

Lp. Nazwisko i imi odznaka numer data przyjcia data nadania barw
1 BORUTA Maciej 39 18-04-2008 21-03-2009
2 GRUDZIE Jakub 40 15-03-2008 21-03-2009
3 JAGIELISKI Stanisaw 41 11-11-2005 17-03-2007
4 MACZYSKI Pawe 42 17-03-2007 15-03-2008
5 MACZYSKI Piotr 43 17-03-2007 15-03-2008
6 TELEGA Wacaw 44 15-03-2008 21-03-2009
         
      data przyjcia data przyjcia na sta
7 URBAN Jan 45 11-11-2008 21-03-2009
8 LI Bogusaw 46 11-11-2008 21-03-2009

Odznaki o numerach od 001 do 010 maj charakter odznak honorowych i mog by przyznane osobom fizycznym lub prawnym szczeglnie zasuonym dla Rzeczpospolitej Polskiej oraz dla 8 Puku Uanw ks. J. Poniatowskiego. Kapitua w skadzie jak powyej postanowia uhonorowa nimi nastpujce osoby:

  1. Prof. Jacek Woniakowski (nr 004) - ostatni yjcy oficer 8 PU w Krakowie;
  2. Tomasz Dudek (nr 005) - D-ca Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 PUM
  3. Dariusz Waligrski (nr 006) - D-ca Szwadronu Toporzysko w barwach 3 PSK;

W posiedzeniu Kapituy nie wzili udziau pozostali jej czonkowie tj. Jarosaw Banasik i Stanisaw Jucha. Sw nieobecno usprawiedliwili u Przewodniczcego Kapituy. Drog korespondencji e-mail skierowanej do Przewodniczcego Kapituy w peni zaakceptowali jej powyej przedstawione propozycje.

Kolega Jarosaw Banasik zoy ponadto na rce Przewodniczcego Kapituy rezygnacj z czonkowstwa w Kapitule Odznaki Szwadronu Niepoomice. Rezygnacja zostaa przyjta.

Sekretarz Kapituy
( - )
Zdzisaw Krzyostaniak
Przewodniczcy Kapituy
( - )
Franciszek Pawe mudzki

 


 

Tablice Reklamowe, Sklep Internetowy, Tanie rozmowy telefoniczne, Agencja Fine, Staropolska, Projekty Domów Drewnianych, Projekty Domów Drewnianych, Noclegi Gorce, Abikon, antyramka, antyramki, display, ekspozery, ekspozycja, ekspozytor, ekspozytory, gablota, gablota informacyjna, gablota ogłoszeniowa, gabloty, gabloty informacyjne, gabloty ogłoszeniowe, indoor, outdoor, owz, plexi, P.O.S., potykacz, potykacze, ramka, Ramki Aluminiowe, Stojaki na foldery, Ramki Plastikowe, Stojaki z plexi, Ramki Reklamowe, Stojaki Plakatowe, Potykacze, stojaki, tablice, ramki, akcesoria reklamowe, Stojaki i tablice przymykowe, Tablice przymykowe OWZ, Stojaki Typu A Potykacze, ¦ciana prezentacyjna, Stojaki plakatowe, Stojaki plakatowe niskie, Stojaczki plakatowe, Stojaki plakatowe Wysokie, Stojaki na plakat i foldery Niskie, Stojaki na plakat i foldery Wysokie, Ramki reklamowe, Ramki sprężynkowe, Ramki aluminiowe, Ramki plastikowe, Stojaki i wieszaki na foldery, Wieszaki na foldery, Stojaki na foldery Niskie, Stojaki na foldery Wysokie, Wyroby z PCV i plexi, Stojaki i tabliczki z plexi, Kieszenie plakatowe z PCV bezbarwnego, Akcesoria reklamowe, Informacja przydrzwiowa,