uani, konie, Ksiz Jzef Poniatowski - RegulaminKontaktStrona gwna
 
 
 

Regulamin Odznaki Stowarzyszenia Szwadron Niepoomice w barwach 8 Puku Uanw ks. J. Poniatowskiego w Krakowie
 
Ustanowiona Uchwa Zarzdu Stowarzyszenia Szwadron Niepoomice w barwach 8 Puku Uanw ks. J. Poniatowskiego w Krakowie Nr..../2005 z dnia ......... Odznaka Stowarzyszenia Szwadron Niepoomice w barwach 8 Puku Uanw ks. J. Poniatowskiego (zwana dalej Odznak Szwadronu Niepoomice) nawizuje do Odznaki Pukowej 8 Puku Uanw i nadawana jest przez Kapitu Odznaki Szwadronu Niepoomice za zasugi w dziedzinie kultywowania chlubnych tradycji pukowych. Jest ona widocznym znakiem, e noszcy j zasuy na uznanie Stowarzyszenia Szwadron Niepoomice zachowujc moralne prawo do tradycji bojowych i chway 8 Puku Uanw ks. J. Poniatowskiego.

1

Odznaka wykonana jest w ksztacie krzya kawalerskiego zakoczonego kulkami na ramionach krzya. Wymiary odznaki: 45mmx45mm. W centrum umieszczony jest aurowy wieniec laurowy, wewntrz wieca znajduje si stylizowany inicja "JP" (Jzef Poniatowski). W grn cz wieca wkomponowana jest mitra ksica za doln jego cz stanowi napis: "KOO PUKOWE 8 PU". To pod inicjaem jest szrafowane i jest barwy tej (w odcieniu starego zota). Na ramionach poziomych krzya kawalerskiego znajduj si daty: po stronie lewej wieca data 1784 tj. data utworzenia Puku we Lwowie (jednym z jego szwadronw dowodzi ks. J. Poniatowski), po prawej stronie wieca data 2004 tj. data 220 rocznicy powstania Puku. Pomidzy ramionami krzya znajduj si cztery ory, herby Ziemi Krakowskiej, Ksistwa Cieszyskiego (na grze) oraz Ksistwa Zatorskiego i Owicimskiego (na dole). Odznaka jest aurowa jednoczciowa, wykonana jest w srebrze lub tombaku srebrzonym. Ramiona krzya pokryte s emali t (w odcieniu starego zota).


Na odwrotnej stronie Odznaka posiada rubk z nakrtk, suc do przymocowania Odznaki do kurtki mundurowej oraz numer kolejny odznaki.

Odznaka Szwadronu Niepoomice noszona jest wycznie na mundurze, na lewej kieszeni kurtki mundurowej (4 cm poniej guzika kieszeni). Przez mundurowych czonkw Kapituy Odznaka noszona jest na skrzanym pasku zapitym do guzika pod klap lewej kieszeni. Poza numerowan Odznak, jej Kawalerowie mog nosi na lewej klapie marynarki, bdcej czci stroju cywilnego, miniatur Odznaki.
Odznaki o numerach od 001 do 010 maj charakter odznak honorowych i mog by przyznane osobom fizycznym lub prawnym szczeglnie zasuonym dla Rzeczpospolitej Polskiej oraz dla 8 Puku Uanw ks. J. Poniatowskiego.
 

2

 1. Posiadaczom Odznaki Szwadronu Niepoomice nie przysuguj adne prawa ani przywileje z tego tytuu w stosunku do osb nie posiadajcych Odznaki.

 2. Odznaka Szwadronu Niepoomice jest nie tylko odznak pamitkow ale rwnoczenie dowodem, e jej posiadacz - Kawaler Odznaki - zda egzamin wzorowej, ochotniczej dziaalnoci w Stowarzyszeniu w warunkach dotychczasowych oraz przyrzeczeniem, e dalszy cig egzaminu w warunkach obrony dobrego imienia 8 Puku Uanw ks. J. Poniatowskiego gotw jest zda rwnie dobrze.

 3. Do nadawania lub odebrania Odznaki jest uprawniona Kapitua Odznaki skadajca si z trzech przedstawicieli Stowarzyszenia Szwadron Niepoomice w barwach 8 Puku Uanw ks. J. Poniatowskiego w Krakowie wybranych przez czonkw Stowarzyszenia w drodze gosowania na okres trzech lat.
  Czonkami pierwszej Kapituy Odznaki, ustanowionymi dnia 30 lipca 2005 roku podczas zebrania Oddziau Kawaleryjskiego w Niepoomicach s:
  mjr Andrzej Kita, u Jarosaw Banasik, u Zdzisaw Krzyostaniak.

 4. Prawo do otrzymania Odznaki przysuguje wszystkim czonkom Stowarzyszenia Szwadron Niepoomice w barwach 8 Puku Uanw ks. J. Poniatowskiego w Krakowie majcym oficjalnie, w dniu wita Pukowego, nadane barwy pukowe, niezalenie od stopnia i funkcji penionej w Stowarzyszeniu.

 5. Wrczanie Odznak odbywa si zasadniczo w dniu wita Pukowego przypadajcego w dniu imienin Szefa Puku ks. Jzefa Poniatowkiego.

 6. Prawo do noszenia Odznaki trac karani sdownie lub dyscyplinarnie za czyny habice, oficerowie wykluczeni z korpusu oficerskiego prawomocnym orzeczeniem oficerskiego sdu honorowego oraz inne osoby fizyczne i prawne na podstawie uchway oglnego zebrania czonkw Stowarzyszenia Szwadron Niepoomice w barwach 8 Puku Uanw ks. J. Poniatowskiego w Krakowie.

 7. Osoby, ktrym przyznano Odznak nabywaj j zasadniczo na koszt wasny, pokrywajc koszty jej wytworzenia oraz koszty legitymacji.

 8. Ewidencj nadanych Odznak Szwadronu Niepoomice prowadzi czonek Stowarzyszenia penicy obowizki sekretarza Odznaki a wybierany z grona czonkw Kapituy Odznaki.
 
» Regulamin
» Barwy i Tradycji
» Organizacyjny
» Czonkowski
» Odznaki
» Wyszkolenia Oddziau
» Wyszkolenia FKO
» Kawaleryjski Kodeks Postpowania z Koniem
» Struktura Szwadronu
 
 
 
 
 

Tablice Reklamowe, Sklep Internetowy, Tanie rozmowy telefoniczne, Agencja Fine, Staropolska, Projekty Domów Drewnianych, Projekty Domów Drewnianych, Noclegi Gorce, Abikon, antyramka, antyramki, display, ekspozery, ekspozycja, ekspozytor, ekspozytory, gablota, gablota informacyjna, gablota ogłoszeniowa, gabloty, gabloty informacyjne, gabloty ogłoszeniowe, indoor, outdoor, owz, plexi, P.O.S., potykacz, potykacze, ramka, Ramki Aluminiowe, Stojaki na foldery, Ramki Plastikowe, Stojaki z plexi, Ramki Reklamowe, Stojaki Plakatowe, Potykacze, stojaki, tablice, ramki, akcesoria reklamowe, Stojaki i tablice przymykowe, Tablice przymykowe OWZ, Stojaki Typu A Potykacze, ¦ciana prezentacyjna, Stojaki plakatowe, Stojaki plakatowe niskie, Stojaczki plakatowe, Stojaki plakatowe Wysokie, Stojaki na plakat i foldery Niskie, Stojaki na plakat i foldery Wysokie, Ramki reklamowe, Ramki sprężynkowe, Ramki aluminiowe, Ramki plastikowe, Stojaki i wieszaki na foldery, Wieszaki na foldery, Stojaki na foldery Niskie, Stojaki na foldery Wysokie, Wyroby z PCV i plexi, Stojaki i tabliczki z plexi, Kieszenie plakatowe z PCV bezbarwnego, Akcesoria reklamowe, Informacja przydrzwiowa,