uani, konie, Ksiz Jzef Poniatowski - RegulaminKontaktStrona gwna
 
 
 
UDZIA 8 PUKU UANW KSICIA JZEFA PONIATOWSKIEGO W KAMPANII FRANCUSKIEJ

1939.09-10 – granic wgiersk przekraczaj resztki 4 szwadronu rtm Matuszka, rzut samochodowy szwadronu zapasowego oraz pojedynczy onierze Puku.

1939.12 - rtm Matuszek odtwarza we Francji swj szwadron pod nazw 1 szwadron kawalerii w dywizjonie kawalerii w m Paimpont w Bretanii. Gen Dembiski, przedstawiciel WP w Budapeszcie oraz mjr Krzeczunowicz, komendant obozu S.Meen-leGrand w Bretanii pomagaj odnajdywa onierzy Puku i kieruj ich do tego szwadronu.

1940.01 - w obozie Coetquidan organizuje si 1 Dywizja Piechoty pod dowdztwem pk Bronisawa Ducha. 1 szwadron kawalerii rtm Matuszka w penym skadzie zostaje wyznaczony jako zawizek 1 oddziau rozpoznawczego w tej dywizji.

1940.02.16 - szwadron przechodzi do rejonu Lokat i jako samodzielna jednostka staje si 1 oddziaem rozpoznawczym.
Dca - mjr dypl Wodzimierz Kasperski
Stan: 15 oficerw, 65 podoficerw, 120 uanw, 85 kierowcw i mechanikw.

Powstaj:
- sztab – Loyat
- 1 szwadron (konny), d-ca rtm Podhorecki (ochotnik Puku w 1920 r ) – Loyat
- 2 szwadron (motocyklowy), d-ca rtm Matuszek – Neant
- 3 szwadron (ckm), d-ca rtm Urbanowicz – Toupont
- 4 szwadron (gospodarczy), rtm Puzdrakiewicz – Loyat
Pene stany z nadwykami uzyskuje Puk poprzez pobr we Francji oraz przez stale napywajcych z Wgier oficerw i uanw Puku.
Zostaj przydzielone konie z poboru na peny stan etatowy.

1940.03.19 - Puk obchodzi swoje wito z defilad, ktr przyjmuje mjr Kornel Krzeczunowicz

1940.04 - Puk otrzymuje cae etatowe zaopatrzenie mundurowe, ekwipunek oraz bro rczn. Nadchodz etatowe samochody oraz motocykle – solwki rnych typw.
2 szwadron udaje si do francuskiego obozu pod Paryem na tygodniowe szkolenie i wraca z penym wyposaeniem w amerykaskie motocykle z koszami Indiana.

1940.04.15 - Puk po zaadowaniu si na stacji kolejowej Ploermel w czterech transportach wyrusza na front. W Loyat pozostaje nadwyka uanw oraz sprztu pod d-twem por Henryka Bielaskiego dla 3 oddziau rozpoznawczego (odtworzono z niego 9 Puk Uanw Maopolskich)

1940.05.03 - Puk bierze udzia w defiladzie przed prezydentem RP oraz naczelnym wodzem. 1 szwadron po raz pierwszy prezentuje si na samochodach. Dywizja zostaje przemianowana na 1 Dywizj Grenadierw.

1940.05.10 - po raz pierwszy rejon Puku zostaje zbombardowany.

1940.05.14 - 1 szwadron zostaje w caoci zmotoryzowany

1940.05.19 - w skutek cikiej sytuacji na froncie dywizja zostaje skierowana jako odwd 3 Armii do rejonu Luneville. Odbywa si intensywne szkolenie na szczeblu szwadronu i puku.

1940.06.05 - po cikim nocnym marszu do rejonu Kirviller – Hinsingen Puk zostaje oddany do grupy Sarze i otrzymuje zadanie:
- obrona staa na rzece Albe jako druga linia za oddziaami francuskimi, ugrupowanie w 2 rzutach
1) w m Schweix – 1 szwadron uanw, 1 pluton ckm i 1 dziako ppanc
2) w lesie Mitterwald – 2 plutony motocyklistw i druyna ckm
3) reszta Puku jako odwd w rejonie swojego zakwaterowania, tabor w lesie 1 km na poudnie od m Hinsingen

1940.06.12 - dowdca 1 Dywizji Grenadierw gen Duch przywozi rozkaz Naczelnego Wodza przywracajcy Pukowi nazw 8 Puk Uanw Ksicia Jzefa Poniatowskiego!!!!!!!!

1940.06.14 - od witu silny ogie niszczcy npla zostaje pooony na wzgrza pierwszego rzutu i na rejon Hinsing. O godz 11-tej Niemcy zajmuj las Hinsing. 1 szwadron otrzymuje rozkaz przeciwnatarcia. Wychodzi ono natychmiast pod dowdztwem rtm Pohoreckiego (bez 3 plutonu). Szwadron uderza na francuskie umocnienia zajte przez npla i po huraganowym ataku na bia bro obserwuje bezadn ucieczk Niemcw. Straty szwadronu – 6 zabitych i kilkunastu rannych przy stratach npla – 27 zabitych i kilkunastu rannych. Zdobyto 12 km, 2 dziaka ppanc, wiele polskich kbk oraz. trbk 62 pp Dzieci Bydgoskich. Szwadron wycofuje si do Schweix. Na odbitych pozycjach zostaje pluton por Nowickiego i cz plutonu ppanc z pchor wicickim. W godzinach poudniowych pluton por Galicy wzmocniony druyn km obsadza odcinek na wschd od Schweix zagroony po zdobyciu przez Niemcw francuskiego gniazda oporu. Koo godziny 15-tej natenie ognia artylerii niemieckiej osiga nieprawdopodobne rozmiary. Por Nowicki z wysunitego odcinka melduje, e na jego pluton pod zason dymn wychodzi niemieckie natarcie. Jego pluton zostaje wzmocniony plutonem por Kopcia okoo godz 17-tej. Koo 18-tej francuski cznik przynosi meldunek o planowanym wycofaniu ale dopiero po opuszczeniu przez Francuzw fortu Hinsing. Po godz 20-tej upewniajc si, e Francuzi si wycofali por Nowicki wycofuje si i czy z Pukiem koo pnocy. W midzyczasie szwadron motocyklistw (bez plutonu por Galicy) wspiera Francuzw w rejonie Cappel gdzie ponosi pierwsze straty podczas krwawych walk. Po nakazanym przez francuskie naczelne dowdztwo odwrocie do akcji wchodzi 1 Dywizja Grenadierw a to powoduje poczenie si z ni na powrt 8 Puku.

1940.06.15 - od witu pozycje 1 szwadronu znajduj si w cikim ogniu npla. Koo godz 5-tej zostaje on zluzowany przez 2 szwadron i przechodzi do odwodu. 2 szwadron zostaje podzielony na 2 pszwadrony pod dtwem rtm Dbrowskiego i rtm Matuszka.
Po utracie cznoci z nplem por Galica decyduje si na rozpoznanie druyn kierunku jego natarcia. Natrafia na npla w sile kompanii na polance w lesie i niespodziewanym ogniem km zupenie go rozprasza. Jest jednak odcity od szwadronu. Brawurowy atak ochotnikw zmontowany przez rtm Dbrowskiego doprowadza do odbicia odcitej druyny.
Pszwadron rtm Matuszka po cikich walkach w rejonie Hazembourg opniajc i kontratakujc wycofuje si w rejon Vittersbourg. Koo 17-tej z przedpola zostaje wyparty pszwadron rtm Dbrowskiego i docza do reszty szwadronu w Vittersbourg. 2 szwadron przechodzi do odwodu Puku.

1940.06.16 - od witu oddziay 1 Dywizji Grenadierw przystpuj do organizacji nowej pozycji obronnej dwoma oddziaami wydzielonymi. Prawe skrzydo OW nr 2 obejmuje 2 szwadron rtm Matuszka. Od godzin rannych szwadron jest w ogniu i ma za zadanie opnia do godz 12-tej na Dieuze. Szwadron spenia swoje zadanie i do poudnia utrzymuje Bennestroff. Po osigniciu okoo godz 15-tej Dieuze szwadron przechodzi do odwodu.
Po bardzo cikich walkach 1 puk grenadierw zostaje odcity. Pozostaje mu przebija si w kierunku m Azoudange. W celu umoliwienia tego zostaje wysany 8 Puk Przed osigniciem Azoudange kolumna Puku dostaje si pod silny ogie artyleryjski. Puk spiesza si i obsadza wzgrza po obu stronach drogi. Koo 17-tej przychodzi rozkaz przerywajcy natarcie i Puk wycofuje si. Wieczorem Puk zostaje przesunity do rejonu Veho na poudnie od kanau Marna – Ren jako odwd dywizji.

1940.06.17 - od witu npl naciera na OW dywizji grenadierw pozostawiony na pnocnym brzegu kanau. Po wysadzeniu mostw w rejonie Lagarde batalion 2 puku grenadierw po bohaterskiej obronie zostaje zniszczony przez niemieck bro pancern. W godzinach popoudniowych npl przeamuje pozycje obronne dywizji na lewym skrzydle na kierunku Lagarde – Vaucourt. O godz 19-tej gen Duch organizuje przeciwnatarcie caym odwodem dywizji w tym 8 Pukiem Uanw. Nakazuje zbirk wszystkich oficerw Puku, do ktrych mwi: Wrg sforsowa kana w rejonie Vaucourt – Lagarde. Stao si to po raz pierwszy na naszym polskim odcinku. 2 puk ostatkami si powstrzymuje napr dywizji niemieckiej. Chc dzi jeszcze przed pnoc meldowa dowdcy korpusu, e Niemcy zostali wyrzuceni za kana. Jeszcze jeden wysiek waleczni uani. Poprowadz was osobicie.
Cay Puk poda za limuzyn generaa. Po dotarciu do wyczerpanych onierzy 2 puku grenadierw Puk wraz z francusk kompani czogw rusza do natarcia prowadzony przez gen Ducha. Po 23-ciej przedpole zostaje oczyszczone z npla, ktry jest wyrzucony za kana. Po pnocy Puk zostaje zluzowany przez oddziay piechoty i pod nieustannym ogniem artylerii npla wycofuje si szwadronami.
Po czterech dniach walk straty Puku sigaj 25%.

1940.06.18 - od godzin rannych piechota dywizji odpiera natarcia npla dcego do ponownego sforsowania kanau. Koo 13-tej npl przeamuje pozycje oddziaw francuskich na obydwu skrzydach dywizji. W myl rozkazu dowdcy francuskiego XX korpusu wieczorem oddziay polskie miay zosta zluzowane przez Francuzw za wyjtkiem caej artylerii dywizyjnej i 8 Puku. Do wieczora 2 szwadron toczy walki rozpoznawczo – opniajce. Koo godziny 19:30 Puk opuszcza bombardowane przez lotnictwo npla lasy Veho i przed pnoc osiga lasy Mondone przechodzc pod rozkazy dywizji francuskiej.

1940.06.19 - o godz 6:30 Puk otrzymuje rozkaz uchwycenia m Ogeviller i utrzymania jej do 13-tej. O godz 8-mej Puk opanowuje Ogeviller i organizuje si obronnie majc za sob tylko francusk kompani czogw. Koo 9-tej ubezpieczenia Puku spdzaj patrole kawalerii npla. Przed 10:30 npl rozpoczyna przygotowanie artyleryjskie. Koo 12-tej strzela w kierunku Puku ju sia okoo 3 dywizjonw artylerii npla po czym wychodzi natarcie jego piechoty. Do godziny 13-tej wszystkie natarcia npla zaamuj si w ogniu km Puku. Nastpnie wychodzi natarcie czogw niemieckich na 1 szwadron. Czogi francuskie nie baczc na krytyczn sytuacj nie wyszy do przeciwnatarcia i wycofay si przed szwadronem. Zdoa si on przebi tylko dziki determinacji uanw. W tym czasie 2 szwadron atakowany od czoa przez czogi a od tyu przez kawaleri npla dziki szybkiej decyzji dowdcy i dowdcw plutonw unikn zniszczenia wycofujc si. Obejcie zachodniego skrzyda byo tak gbokie, e pewnymi elementami npl ogarn mp dowdztwa Puku. W celu umoliwienia wycofania si sztabu Puku jedno z przeciwnatar poprowadzi dowdca plutonu cznoci. Z cikim sercem uani obserwowali rozpadanie si oddziaw francuskich, ich dezercj i rzucanie broni. Wieczorem Puk przeszed do odwodu 1 Dywizji Grenadierw, z ktr poczy si na powrt rozbijajc biwak nad rzek Meurthe w rejonie Lachapelle. Straty w zabitych i zaginionych sigay ju 40% stanu.
W tym dniu przechwycono rozkaz radiowy NW o przebijaniu si w kierunku Szwajcarii lub portw poudniowej Francji. Wz radiowy Puku sysza te komunikat radia polskiego z Londynu obwieszczajcy podpisanie rozejmu przez Francj. Gen Duch zdecydowa jednak trwa w walce tym bardziej, e dowdca korpusu gen. Hubert darzy dywizj wyjtkowym zaufaniem i na jej opr liczy przede wszystkim. (Ju po wojnie gen Duch opowiada oficerom Puku jak pami o ksiciu Jzefie zachcaa go do wytrwania).

1940.06.20 - we wczesnych godzinach rannych Puk otrzymuje rozkaz opniania po osi Baccarat – Raon l'Etape. Dowdca podzieli Puk na cztery linie obronne. Od rana piechota npla podjeda na samochodach przed pozycje dywizji i od razu przechodzi do natarcia przy wsparciu artylerii i modzierzy. W godzinach poudniowych wychodzi silne natarcie na prawe skrzydo dywizji i francuskiego ssiada. Francuzi poddaj si!!! Koo 17-tej z pierwszej linii opniania wycofa si rtm Matuszek. Jego oddzia wspiera teraz drug lini opniania. Po 18-tej druga linia rtm Pohoreckiego zostaje zepchnita. Trzecia linia por Nowickiego ciera si z nplem koo godz 20-tej. Zgodnie z rozkazem utrzymuje si do godz 22-giej i docza do Puku. Akcj 20 czerwca osobicie prowadzi dowdca Puku. Po 22-giej Puk zbiera si przy swym cikim taborze w lesie La Hollande. W nocy odbywa si odprawa decydujca o losach Puku.

1940.06.21 - o godz 8-mej nadchodzi rozkaz dowdcy dywizji o niszczeniu cikiego sprztu i dokumentw. Po tych czynnociach szwadrony na pciarwkach przedefiloway przed dowdc Puku (pozostao 360 ludzi) i wyjechay do St.Die gdzie rozdzieliy si na drobne grupki aby przedosta si do nieokupowanej Francji. Po raz wtry w tej wojnie 8 Puk Uanw w myl tradycji ksicia Jzefa nie skapitulowa!!! Wikszo onierzy dostaa si do niewoli, inni, ktrym los bardziej sprzyja rnymi drogami podali do Armii Polskiej w Wielkiej Brytanii.

„Widziay Uanw ksicia Jzefa wizienia Francji, Hiszpanii, Pnocnej Afryki i Dakaru, patrzyy na nich ponure baraki Mirandy i piaski Sahary. Pomimo tych przeciwnoci nic ich nie zdoao zawrci z obranej drogi i na wiosn 1943 roku ponad 100 onierzy 8 Puku Uanw znalazo si na terenie Anglii, uzupeniajc szeregi nowo formujcego si 9 Puku Uanw Maopolskich.
Stay kryzys stanw (brak uzupenie) w Wielkiej Brytanii uniemoliwi odtworzenie Puku, mimo e nie brako oficerw ani podoficerw Puku.
Gdy zaczy napywa uzupenienia z jecw Polakw z armii niemieckiej, koo pukowe przygotowao i przedstawio Naczelnemu Wodzowi obsad majcego si odtworzy Puku i otrzymao jego obietnic zadouczynienia tej probie. Nie doszo do jej wykonania, gdy sprzymierzecy w lipcu 1945 roku wstrzymali pobr do Wojska Polskiego”.

Na podstawie „Uanw ksicia Jzefa” Kornela Krzeczunowicza.» Historia Puku
» 1. Nazwa
» 2. Formowanie
» 3. Typ i skad Puku, uzbrojenie
» 4. Umundurowanie i barwy
» 5. Konie
» 6. Sztandar Puku
» 7. Dowdcy Puku
» 8. Dziaania wojenne
» 9. Straty wasne
» 10. Straty nieprzyjaciela
» 11. Odznaczenia
» 12. Odznaka Pukowa
» 13. Marsz Pukowy
» 14. wito pukowe
» 15. Kolejne garnizony
» 16. Zakoczenie
» Oznaczenia i skrty

Teksty rdowe:
"Rodowody Pukw Jazdy Polskiej 1914 - 1947"
Zrzeszenie K Pukowych Kawalerii, Londyn 1980


» UDZIA 8 PUKU UANW KSICIA JZEFA PONIATOWSKIEGO W KAMPANII WRZENIOWEJ

» UDZIA 8 PUKU UANW KSICIA JZEFA PONIATOWSKIEGO W KAMPANII FRANCUSKIEJ

» 8 PUKU UANW KSICIA JZEFA PONIATOWSKIEGO POD ZAMOCIEM - 20-22 IX 1939 r.

» 8 Puk Uanw ksicia Jzefa Poniatowskiego w bitwie pod Komarowem na podstawie wspomnie Kornela Krzeczunowicza

 
 Szukaj:
» Nowości w ułani.pl
Numerowany! Kalendarz Ułański Anno Domini 2019!
Z myślą o pamięci, tradycji i kulturze Polskiej Kawalerii, tradycyjnie już, przygotowaliśmy na nadchodzący rok rewelacyjną gratkę dla pasjonatów historii i tematu Kawalerii Polskiej: NUMEROWANY! Limitowany Kalendarz Ułański Anno Domini 2019!

[»]
Zaproszenie na wystawę kawaleryjską
Serdecznie zapraszamy na wystawę pt.: Święto Wojska Polskiego w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

[»]
Święto Pułkowe 8 Pułku Ułanów A.D. 2018
Od święta pułkowego minął już tydzień, ostrogi przestały brzęczeć, szablina dynda sobie na ścianie, mucha w grochy dusi inaczej niż żabot, bambosze koją ?objechane kostki?, a zamiast ?POCZTY SZTANDAROWE! - TRÓJKAMI W PRAWO! - MARSZ!? po ?polipie ucha? pełznie ?egzystencjalna refleksja nad bytem ludzkim...?. No i jeszcze ten jazz...

[»]
» Żurawiejki w ułani.pl
Pułk Ułanów
O siódemce czy wy wiecie,
to beliny lewe dziecię.

[»]
 

Tablice Reklamowe, Sklep Internetowy, Tanie rozmowy telefoniczne, Agencja Fine, Staropolska, Projekty Domów Drewnianych, Projekty Domów Drewnianych, Noclegi Gorce, Abikon, antyramka, antyramki, display, ekspozery, ekspozycja, ekspozytor, ekspozytory, gablota, gablota informacyjna, gablota ogłoszeniowa, gabloty, gabloty informacyjne, gabloty ogłoszeniowe, indoor, outdoor, owz, plexi, P.O.S., potykacz, potykacze, ramka, Ramki Aluminiowe, Stojaki na foldery, Ramki Plastikowe, Stojaki z plexi, Ramki Reklamowe, Stojaki Plakatowe, Potykacze, stojaki, tablice, ramki, akcesoria reklamowe, Stojaki i tablice przymykowe, Tablice przymykowe OWZ, Stojaki Typu A Potykacze, ¦ciana prezentacyjna, Stojaki plakatowe, Stojaki plakatowe niskie, Stojaczki plakatowe, Stojaki plakatowe Wysokie, Stojaki na plakat i foldery Niskie, Stojaki na plakat i foldery Wysokie, Ramki reklamowe, Ramki sprężynkowe, Ramki aluminiowe, Ramki plastikowe, Stojaki i wieszaki na foldery, Wieszaki na foldery, Stojaki na foldery Niskie, Stojaki na foldery Wysokie, Wyroby z PCV i plexi, Stojaki i tabliczki z plexi, Kieszenie plakatowe z PCV bezbarwnego, Akcesoria reklamowe, Informacja przydrzwiowa,