uani, konie, Ksiz Jzef Poniatowski - RegulaminKontaktStrona gwna
 
 
 
UDZIA 8 PUKU UANW KSICIA JZEFA PONIATOWSKIEGO W KAMPANII WRZENIOWEJ

-1939.08.23 – powrt Puku w trybie alarmowym z podobozia w Krzeszowicach do koszar w Krakowie
-1939.08.23/24 – mobilizacja pierwszego rzutu Puku
-1939.08.24/25 – wyjcie Puku na koncentracj Brygady pod Zawierciem (do 29.08)
-1939.08.30 – przejcie Puku do Ligoty Wonickiej
-1939.08.30-31 – przygotowywanie wyznaczonych pozycji:
- na skrzydach Puku po dywizjonie 5 PSK
- na przedpolu OW: 3 PU, dyon panc, baon ON i szwadron kolarzy
- 1/8 szwadron od poudnia
- 2/8 szwadron od pnocy
- 3/8 szwadron w centrum
- 4/8 szwadron w odwodzie
- dca Puku z 5 DAK-iem za 2/8 szwadronem
- koniowodni 2km z tyu w rejonie Czarnego Lasu
- 1939.09.01 .. 4:50 – Niemcy rozpoczynaj natarcie
- OW trzyma si na przedpolu do poudnia po czym skokami wycofuje si do odwodu Brygady. Odtd 8 PU jest w pierwszej linii
- ostrono Niemcw w podchodzeniu powoduje, e styczno a nimi Puk patrolami nawizuje wieczorem i trzyma j ca noc (patrol pchor Kiciskiego)
- 1939.09.02 – 5:30 – niemieckie przygotowanie artyleryjskie
6:00 – Niemcy rozpoczynaj natarcie w cigu godziny cakowicie odparte
7:00 – kolejne przygotowanie artyleryjskie i kolejne natarcie Niemcw, szczeglnie silne na odcinku 2 szwadronu (pierwszy zabity – uan Birnbaum)
9:00 – 4 szwadron z odwodu rzucony na zagroony odcinek 2 szwadronu
- natarcie Niemcy prowadz 40 czogami, ktre w gstej mgle przebijaj si przez 3 szwadron wychodzc na tyy 2 szwadronu (zniszczone 4 czogi i 1 motocykl z ckm). 2 czogi docieraj do stanowiska dcy Puku oczekujcego ich z kbk w rku. Zostaj one zniszczone celnym ogniem armat 5 DAK-u.
- po przerwie spowodowanej wyczerpaniem npla rusza jego 3 natarcie, tym razem piechota wzmocniona czogami. Jednoczenie dca Puku otrzymuje rozkaz odwrotu. 4 szwadron z plutonem ckm i dziakiem ppanc pozostaje w celu odony odwrotu, ktry nastpuje w kierunku koniowodnych w Czarnym Lesie. Trzymajc npla na dystans 4 szwadron docza do Puku, ktry o zmroku osiga Zawiercie przechodzc do odwodu Brygady. (Puk niszczy tego dnia 12-15 czogw, bierze kilkunastu jecw i traci 14 uanw zabitych i rannych).
- 1939.09.03 – po pnocy Brygada rusza na nowe stanowiska i o wicie osiga rejon Prada. Od godziny 6-tej 5 PSK jest w kontakcie z nplem na szosie arki – Prada. Okoo 12:30 Puk otrzymuje rozkaz zajcia i obrony Szczekocin, na ktre od Lelowa maszeruje npl. 4 szwadron z plutonem ckm i dziakiem ppanc rusza jako podjazd na Nako. Puk z 1/5 bateri maszeruje do Szczekocin przed ktrymi dochodzi do boju spotkaniowego z samochodami pancernymi npla – jeden z nich ponie reszta ucieka na Nako. 2 szwadron z plutonem ckm i plutonem kolarzy odrzuca npla z mostu szosowego na Nako i ustawia tam przyczek mostowy. 1 szwadron staje w drugim rzucie na cmentarzu a 3 szwadron na folwarku na pd-wsch od Szczekocin jako odwd i osona DAK-u. Koniowodni i tabor bojowy w m Goleniowy. Kiedy okoo 14:30 4 szwadron dociera pod Nako zostaje niespodziewanie zaatakowany przez samochody pancerne npla odrzucone przez Puk spod Szczekocin. Zostaj one spdzone ogniem dziaka ppanc. Jednoczenie od zachodu pojawia si duga kolumna 2 DLek. 4 szwadron ustawia wszystkie rusznice ppanc oraz 2 sekcje rkm w pierwszym rzucie. Zawodz nerwy dcy dziaka ppanc, ktre przez to strzela niecelnie i w kocu galopem wycofuje si do Szczekocin. Wspaniale spisuj si natomiast rusznice ppanc niszczc 3 samochody pancerne npla. Obrona w Szczekocinach trzyma si dzielnie mimo trzykrotnych nalotw i morderczego ognia artylerii, od ktrych ponie cae miasto. Dwukrotnie natarciem na bagnety npl zostaje odrzucony. Dopiero zagroenie okreniem od poudnia i pnocy zmusza Puk do odwrotu ok. godziny 18-tej. Szwadrony przebijaj si ju przez patrole npla midzy domami Szczekocin. 4 szwadron ok. 17-tej zbiera si w Siedliskach i postanawia doczy do Puku w kierunku syszalnych odgosw bitwy w Szczekocinach. Pierwszy patrol szwadronu dociera pod miasto ju po zachodzie soca i melduje dowdcy zajcie go przez Niemcw. Wobec tego rtm Matuszek postanawia wycofa si za Pilic.
Dca Puku organizuje tymczasem now lini obrony na wschodnim brzegu Pilicy, na przedmieciu Zarzecze. Mimo kilkukrotnych prb nie udaje si nawiza kontaktu radiowego z Brygad. Pozycje Puku niespodziewanie zostaj zaatakowane od pn-wsch. Npl zostaje jednak odparty ogniem wszystkich ckm oraz dziaek ppanc. O 20-tej dca podejmuje decyzj o odwrocie po osi nakazanej na porannej odprawie w Brygadzie na Jdrzejw i dalej na Kielce. W czasie nocnego odwrotu na Jdrzejw Puk wraz z 1/5 bateri jest kilkakrotnie atakowany przez samochody pancerne npla.
- 1939.09.04 – Rankiem Puk osiga silnie bombardowany Jdrzejw gdzie docza do niego rwnie 12 tankietek dyonu panc. Po poudniu oddziay Puku ubezpieczaj lini Nidy. Wieczorem w obliczu zbliajcych si patroli npla Puk rusza przez Kielce do Wilkowa zostawiajc 3 szwadron do obrony przepraw mostowych na Nidzie. W Kielcach zostaje dyon panc.
4 szwadron przez cay dzie polnymi drogami maszeruje na Sdziszw gdzie jednak nie znajduje ladu Brygady i rusza na Jdrzejw.
- 1939.09.05 – Puk wypoczywa w Wilkowie. 4 szwadron nad ranem dochodzi do Jdrzejowa, w ktrym jest kilka czogw npla. Szwadron naciera w szyku pieszym – czogi wycofuj si lecz natychmiast nastpuje nalot, na ktry uani odpowiadaj ogniem ckm – jeden samolot zostaje trafiony. O 19-tej szwadron rusza w kierunku na Piczw. cigany przez 7 samochodw pancernych npla spiesza 1 ckm, 2 sekcje rkm oraz wszystkie rusznice ppanc wykorzystujc dwie furmanki zarekwirowane na drodze i odsyajc reszt szwadronu naprzd organizuje zasadzk. 2 samochody pancerne zostaj zniszczone, reszta si wycofuje. Obok jednego uani znajduj map z wyrysowanymi liniami marszu kolumn npla – mapa zostanie dostarczona dowdztwu armii. Uczestnicy zasadzki zaadowuj si na furmanki i doczaj do szwadronu.
- 1939.09.06 – Puk naciskany przez npla od poudnia przechodzi do rejonu Krynki – Brody. Dca wydziela dyon w skadzie 1 i 2 szwadron, pluton ckm, dziako ppanc i pluton artylerii konnej do rejonu Wierzbnik skd przepdza patrole npla i ochrania lini kolejow. W nocy nieznaczna strzelanina.
Rano 4 szwadron dociera do Brygady na drodze Busko – Korczyn.
- 1939.09.07 – po poudniu Puk dociera do Solca nad Wis gdzie przygotowuje obron przeprawy. Wydzielony dywizjon maszeruje na I w kontakcie z patrolami npla. W zasadzce bierze do niewoli jecw, motocykl i rkm.
- 1939.09.08 – WBPancMot przejmuje odcinek Puku, ktry odchodzi do Opola gdzie docza do niego wydzielony dywizjon.
4 szwadron przechodzi Wis w Nowym Korczynie. Zaskakuje ogniem ckm kolumn npla, ktra nadesza od Stopnicy i przepdza j. Do Brygady docza trjszwadronowy dywizjon marszowy.
- 1939.09.09 – Puk odchodzi na odpoczynek do Str k/Kranika.
4 szwadron zluzowany przez baon ON docza do kolumny Brygady w marszu na Baranw gdzie peni sub porzdkow.
- 1939.09.10 – do Puku docza tabor Brygady, ktry rusza dalej na Janw Lubelski.
4 szwadron z Brygad osaniaj przepraw w Baranowie 23 DP.
- 1939.09.11 – 4 szwadron obsadza lini Wisy w rejonie Tarnobrzega. Wieczorem zostaje odwoany do mp Brygady w Mokrzyszowie.
- 1939.09.12 – Puk odchodzi celem dozoru linii Wisy na odcinku Annopola. Tu docza 3 szwadron, ktry broni mostw na Nidzie do 5 wrzenia nastpnie je wysadzajc. Przez Wis przeprawi si w Puawach. Wieczorem pierwsze oddziay 4 DP npla przeszy Wis pod Annopolem a 14 DP pod Solcem.
4 szwadron w stray tylnej osania odwrt przez San w Rozwadowie.
- 1939.09.13 – Puk odrzuca wszystkie frontalne natarcia npla. 3 szwadron zdobywa rowery i uzbrojenie dwch kompanii npla. O 22-giej dtwo armii nakazuje odwrt na Kranik gdy czogi npla meldowane s ju w Zamociu.
4 szwadron po postoju w m Lipa podejmuje dalszy marsz na Janw Lubelski.
- 1939.09.14 – w poudnie podchodz pod lini obrony pod Kranikiem pierwsze oddziay npla. Wszdzie zostaj odparte.
4 szwadron z Brygad osigaj poncy Janw Lubelski. Tu docza pieszy szwadron marszowy, ktry wyruszy z Krakowa 4.09.
- 1939.09.15 – Puk wyrusza po pnocy bez patrolu ppor Skrochowskiego przez Turobin i Krasnystaw.
4 szwadron z Brygad maszeruje przez Bigoraj z zamiarem uderzenia na Tarnogrd.
- 1939.09.15/16 – nocne natarcie na Tarnogrd w ulewnym deszczu. 4 szwadron idzie na 3 PU. Po pnocy przychodzi rozkaz odwrotu.
- 1939.09.16 – przed poudniem natarcie npla od pnocy z kierunku Bigoraja znosi szwadron kolarzy.
- 1939.09.16/17 – marsz na Kosobudy dla nawizania cznoci z WBPancMot.
- 1939.09.17 – Puk staje koo Rejowca gdzie przechodzi pod rozkazy kombinowanej brygady pk Zakrzewskiego (8 PU, p u warszawskich, resztki Wil BKaw)
O 5-tej Brygada przybywa na skrzyowanie drg Rudka – Krasnobrd i Rudka – Kosobudy. Dyon marszowy osania od pnocy wzg 286, 5 PSK kierunek Kosobudy Lipsko, 3 PU przesmyk Kosobudy, 4/8 szwadron odwd w lesie Kosobudy. Cay dzie oddziay znosz ogie nkajcy. W tym dniu docza do 4 szwadronu patrol ppor Skrochowskiego, ktry odbi si od Puku. O 19-tej marsz w kierunku Suchowola – Majdan Wielki dla osony przemarszu GO lsk.
- 1939.09.18 – koncentracja komb bryg w zwizku z przygotowaniem natarcia grupy gen Kruszewskiego na Krasnystaw.
Po przybyciu do Majdanu Wielkiego 4 szwadron obsadza most na rzece Wieprz.
- 1939.09.19 – o wicie rozpoczte w nocy natarcie na Krasnystaw zostaje odwoane przez gen Db- Biernackiego. Puk maszeruje przez Izbic i o wicie 20.09 osiga Kazimierzwk.
W nocy rusza natarcie, ktre ma otworzy drog na poudnie poczonym armiom Krakw i gen Piskora. KBKaw naciera na lewym skrzydle. Z powodu olbrzymiej przewagi ognia npla nadchodzi rozkaz armii samodzielnego przedzierania si wielkich jednostek. Dca KBKaw postanawia przedziera si przez Majdan Wielki – Suchowol na wschd. 4 szwadron zostaje wysany w celu zdobycia mostu w Majdanie. W szyku pieszym uani podchodz blisko pozycji npla i po obrzuceniu granatami nacieraj wyrzucajc Niemcw, ktrzy zostawiaj cay ciki sprzt m in duo motocykli i rowerw. Niestety nadchodzi rozkaz powrotu do koni, ktry oznacza odwrt i zmian planw.
- 1939.09.20 – Puk z komb bryg rusza na Komarw. W skutek zabdzenia w ciemnociach dca brygady rusza na rozpoznanie z 8 PU rejonu Pukarzw – aszczw.
Rano dca KBKaw gen Piasecki oznajmia zebranym oficerom o planie kapitulacji powzitym przez dc armii. Zostawia woln rk swoim oddziaom. 4 szwadron wykorzystuje chwil spokoju i przebija si przez piercie Niemcw. W lasach ordynackich rtm Matuszek oznajmia pozostaym swj plan marszu na Wgry. Ostatecznie rusza z nim 4 oficerw, 2 podchorych, jeden kapral, jeden st uan oraz 35 uanw. Maszeruj nocami w dzie zalegajc w lasach.
- 1939.09.21 – 2 szwadrony Puku nacieraj pieszo na Maoni, ktry okazuje si zajty przez piechot npla. Jego gsty ogie zaamuje natarcie uanw. Szwadronu wycofuj si do reszty Puku. W cigu dnia Puk odrzuca natarcie npla na Czartowiec.
- 1939.09.22 – O wicie komb bryg zostaje podporzdkowana gen Andersowi, ktry nadcign z Nowogrdzk i Woysk BK.
- 1939.09.23 – Rusza natarcie zgrupowania kawalerii gen Andersa na Krasnobrd. Komb bryg ma i za brygad Woysk schodem na prawo osaniajc od pnocy. 8 PU szed w odwodzie brygady. Z pukiem uanw warszawskich zostaje skierowany do zdobycia w szyku pieszym przeprawy na Wieprzu. Na skutek nagego przeciwnatarcia npla musia wycofa si puk uanw warszawskich a artyleria npla oboya ogniem koniowodnych wywoujc popoch wrd koni. Puki zaczy wycofywa si za uciekajcymi na wschd komi. Wieczorem pk Dunin – uchowski, cay skrwawiony na koniu z przestrzelon szyj meldowa rozproszenie Puku. Jako, e inne puki byy w podobnym pooeniu dca komb bryg zarzdza przebijanie si chtnych na Wgry w ramach jednostek. Dca Puku ruszy pieszo z 20 ludmi. Udao im si szczliwie przej przez piercie niemiecki (w chwili zakoczenia bitwy komb bryg bya otoczona) i maszerowa dalej nocami w dzie chronic si w lasach.
- 1939.09.27 – grupa rtm Matuszka rozsioduje konie na polanie w lesie i rusza dalej pieszo.
- 1939.09.28 – grupa rtm Matuszka wchodzi do wsi Zielna i zostaje otoczona przez ok. 200 uzbrojonych Ukraicw, ktrzy jednak pozwalaj przej Polakom zdeterminowanym uy posiadanej broni. Otwieraj ogie dopiero gdy uani zaczynaj si wspina pod strome zbocze za wsi.
- 1939.09.30/10.01 – ju tylko 8 osb z grupy rtm Matuszka przekracza granic wgiersk.
- 1939.10.10 ok. – gdzie w grach powyej Starego Sambora pozostali przy dcy Puku na skutek zdrady Ukraicw zostali wzici do niewoli przez sowietw i dostali si do obozu w Starobielsku.» Historia Puku
» 1. Nazwa
» 2. Formowanie
» 3. Typ i skad Puku, uzbrojenie
» 4. Umundurowanie i barwy
» 5. Konie
» 6. Sztandar Puku
» 7. Dowdcy Puku
» 8. Dziaania wojenne
» 9. Straty wasne
» 10. Straty nieprzyjaciela
» 11. Odznaczenia
» 12. Odznaka Pukowa
» 13. Marsz Pukowy
» 14. wito pukowe
» 15. Kolejne garnizony
» 16. Zakoczenie
» Oznaczenia i skrty

Teksty rdowe:
"Rodowody Pukw Jazdy Polskiej 1914 - 1947"
Zrzeszenie K Pukowych Kawalerii, Londyn 1980


» UDZIA 8 PUKU UANW KSICIA JZEFA PONIATOWSKIEGO W KAMPANII WRZENIOWEJ

» UDZIA 8 PUKU UANW KSICIA JZEFA PONIATOWSKIEGO W KAMPANII FRANCUSKIEJ

» 8 PUKU UANW KSICIA JZEFA PONIATOWSKIEGO POD ZAMOCIEM - 20-22 IX 1939 r.

» 8 Puk Uanw ksicia Jzefa Poniatowskiego w bitwie pod Komarowem na podstawie wspomnie Kornela Krzeczunowicza

 
 Szukaj:
» Nowości w ułani.pl
Numerowany! Kalendarz Ułański Anno Domini 2019!
Z myślą o pamięci, tradycji i kulturze Polskiej Kawalerii, tradycyjnie już, przygotowaliśmy na nadchodzący rok rewelacyjną gratkę dla pasjonatów historii i tematu Kawalerii Polskiej: NUMEROWANY! Limitowany Kalendarz Ułański Anno Domini 2019!

[»]
Zaproszenie na wystawę kawaleryjską
Serdecznie zapraszamy na wystawę pt.: Święto Wojska Polskiego w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

[»]
Święto Pułkowe 8 Pułku Ułanów A.D. 2018
Od święta pułkowego minął już tydzień, ostrogi przestały brzęczeć, szablina dynda sobie na ścianie, mucha w grochy dusi inaczej niż żabot, bambosze koją ?objechane kostki?, a zamiast ?POCZTY SZTANDAROWE! - TRÓJKAMI W PRAWO! - MARSZ!? po ?polipie ucha? pełznie ?egzystencjalna refleksja nad bytem ludzkim...?. No i jeszcze ten jazz...

[»]
» Żurawiejki w ułani.pl
Pułk Strzelców Konnych
Z Francji swój początek wiedzie,
a wsród strzelców jest na przedzie.

[»]
 

Tablice Reklamowe, Sklep Internetowy, Tanie rozmowy telefoniczne, Agencja Fine, Staropolska, Projekty Domów Drewnianych, Projekty Domów Drewnianych, Noclegi Gorce, Abikon, antyramka, antyramki, display, ekspozery, ekspozycja, ekspozytor, ekspozytory, gablota, gablota informacyjna, gablota ogłoszeniowa, gabloty, gabloty informacyjne, gabloty ogłoszeniowe, indoor, outdoor, owz, plexi, P.O.S., potykacz, potykacze, ramka, Ramki Aluminiowe, Stojaki na foldery, Ramki Plastikowe, Stojaki z plexi, Ramki Reklamowe, Stojaki Plakatowe, Potykacze, stojaki, tablice, ramki, akcesoria reklamowe, Stojaki i tablice przymykowe, Tablice przymykowe OWZ, Stojaki Typu A Potykacze, ¦ciana prezentacyjna, Stojaki plakatowe, Stojaki plakatowe niskie, Stojaczki plakatowe, Stojaki plakatowe Wysokie, Stojaki na plakat i foldery Niskie, Stojaki na plakat i foldery Wysokie, Ramki reklamowe, Ramki sprężynkowe, Ramki aluminiowe, Ramki plastikowe, Stojaki i wieszaki na foldery, Wieszaki na foldery, Stojaki na foldery Niskie, Stojaki na foldery Wysokie, Wyroby z PCV i plexi, Stojaki i tabliczki z plexi, Kieszenie plakatowe z PCV bezbarwnego, Akcesoria reklamowe, Informacja przydrzwiowa,